Palovaara-Ahkiovaaran tuulivoimahanke, Pello

Arviointiohjelma

Hankekuvaus

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa noin 24 km etäisyydellä Pellon kunnan keskustasta etelään Ylitornion kunnan rajalle Palovaaran - Ahkiovaaran alueelle. Hankealueet sijaitsevat noin 4,5 – 11 kilometriä Torniojoen itäpuolella. Alustavan suunnitelman mukaan hankekoko on 21–26 voimalaa, joista Palovaaran alueelle sijoitetaan enintään 21 voimalaa ja Ahkiovaaraan viisi voimalaa.

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta roottorista sekä konehuoneesta. Suunnitellut tuulivoimalat ovat lieriötornimallisia, joiden yksikköteho on 3-5 MW. Tuulivoimaloiden tornikorkeus on 120–160 m ja lavan pituus 50–70 m. Kokonaiskorkeus on enintään 230 m.

Tuulivoimapuisto muodostuu valitusta vaihtoehdosta riippuen enintään 26 tuulivoimalasta perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden välisistä keskijännitekaapeleista (20 kV maakaapeli), puistomuuntamoista sekä valtakunnan verkkoon liittymistä varten rakennettavasta 110/20 kV sähköasemasta ja 110 kV ilmajohdosta.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista vaihtoehdoista, selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvioinnin tuloksista laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Vaihtoehdot

Tarkasteltavana on kaksi tuulipuistojen toteutusvaihtoehtoa ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Vaihtoehtojen erot liittyvät tuulivoimaloiden määrään.

Vaihtoehto VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Rakennetaan Palovaaran alueelle 21 tuulivoimalaa, joiden tornikorkeus on 120–160 m ja lavan pituus 50–70 m. Kokonaiskorkeus on enintään 230 m. Yksikköteho on 3-5 MW.

Vaihtoehto VE2: Rakennetaan Palovaaran alueelle 21 tuulivoimalaa ja Ahkiovaaran alueelle 5 tuulivoimalaa, joiden tornikorkeus on 120–160 m ja lavan pituus 50–70 m. Kokonaiskorkeus on enintään 230 m. Yksikköteho on 3-5 MW.

Sähkönsiirto

Tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön liittämisessä valtakunnan verkkoon tarkastellaan kolmea sähkönsiirtoreittivaihtoehtoa. Sähköverkkoliityntä tapahtuu olemassa olevaan 110 kV Keminmaa–Pello (Aavasaksa–Turtola) voimajohtoon.

VEA: Pohjoisin vaihtoehtoreitti. Johtoreitin pituus on noin 13 kilometriä.

VEB: Keskimmäinen voimajohtoreitti. Johtoreitin pituus on noin 10 kilometriä.

VEC: Eteläisin voimajohtoreitti. Johtoreitin pituus on noin 11,9 kilometriä

Arviointiselostus

Julkaistu 15.12.2015 klo 13.22, päivitetty 18.6.2019 klo 12.54

Julkaisija: