Pajuperänkankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Hankkeen kuvaus

Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haapajärven kaupunkiin Pajuperänkankaan alueelle. Hankealueen pinta-ala on noin 850 ha ja se sijaitsee noin 9 kilometriä Haapajärven keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu lännessä Reisjärven ja Haapajärven kuntarajaan.

Vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 16 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan 3-6 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 250 metriä.

Sähkönsiirto

Hankkeen sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi maakaapeleilla, uusia ilmajohtoja ei rakenneta. Tuulipuiston sähkönsiirto tapahtuisi voimajohtolinjaan joko hankealueen länsipuolella tai Haapajärven keskustan pohjoispuolella. Sähköaseman paikalle on kolme vaihtoehtoa.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 21.11.2016 klo 15.03, päivitetty 5.2.2018 klo 10.11