Pajukoski II -tuulivoimahanke, Ylivieska

Hankkeen kuvaus

OX2 Finland Oy ja TM Voima Oy suunnittelevat Pajukoski II tuulivoimapuistoa Ylivieskan kaupungin alueelle. Lähimmät naapurikunnat ovat Sievi ja Nivala. Tuulivoimapuisto sijoittuu toiminnassa olevan Pajukoski I tuulivoimapuiston itäpuolelle.

Pajukoski II tuulivoima-alueelle suunnitellaan yhteensä enintään 18 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä (napakorkeus enintään 200 m ja siiven pituus 90-100 m). Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW, jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 180 MW. Tuulivoimaloiden ja huoltotiestön sijoittelu tarkentuvat hankkeen suunnittelun edetessä tehtävien selvitysten ja saadun palautteen perusteella.

Hankealueelle rakennetaan sähköasema. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimapuisto liitetään Fingrid Oyj:n sähköverkkoon Uusnivalan, Kalliomaan tai tulevan Jylkkä-Alajärvi-voimajohdon varteen rakennettavan sähköaseman kautta. Liityntä Pajukoski II tuulivoima-alueelta Fingridin sähköasemalle tapahtuu ilmajohdolla ja/tai maakaapelilla. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä.

Pajukoski II tuulivoimahankkeesta on aloitettu YVA-menettely vuonna 2015, josta yhteysviranomainen on antanut lausunnon YVA-ohjelmasta 17.6.2015. Hanke on edennyt vasta nyt eteenpäin. Koska hanke on muuttunut huomattavasti edellisestä vaiheesta ja myös YVA-laki (253/2017) on päivittynyt vuoden 2015 jälkeen hankkeen YVA-menettely on päätetty aloittaa kokonaan alusta.

Vaihtoehdot

Tarkasteltavana on kaksi tuulipuistojen toteutusvaihtoehtoa sekä niin kutsuttu 0-vaihtoehto.

Tuulivoimapuistossa tuotetun sähkön liittämisessä valtakunnan verkkoon tarkastellaan kolmea sähkönsiirtovaihtoehtoa.

Tuulivoimapuisto:

VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE1: Hankealueelle toteutetaan 18 tuulivoimalaa.

VE2: Hankealueen eteläosaan toteutetaan 9 tuulivoimalaa.

Sähkönsiirto:

SVE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, joten sähkönsiirtoa ei tarvita.

SVE1: Hankealueella tuotettu sähkö siirretään 110 kV maakaapeleilla/ilmajohdolla Uusnivalan sähköasemalle.

SVE2: Hankealueella tuotettu sähkö siirretään 110 kV ilmajohdolla Kalliomaan sähköasemalle

SVE3: Hankealueella tuotettu sähkö siirretään 110 kV ilmajohdolla Fingrid Oyj:n Jylkkä-Alajärvi voimajohdon varteen tulevalle sähköasemalle.

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma tullut vireille 12.9.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutus on nähtävillä 5.10–7.11.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla sekä Ylivieskan kaupungin, Sievin kunnan ja Nivalan kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

YVA-ohjelman paperiset asiakirjat ovat nähtävillä:

  • Ylivieskan kaupungintalolla (Kyöstintie 4)
  • Ylivieskan kaupunginkirjastossa (Kyöstintie 4)
  • Sievin kunnanvirastolla (Haikolantie 16)
  • Sievin pääkirjastossa (Haikolantie 19)
  • Nivalan kaupungintalolla (Kalliontie 15)
  • Nivalan kaupunginkirjastossa (Kalliontie 21)
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Veteraanikatu 1, Oulu.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 17.10.2022 klo 18.00 Ylivieskan kaupungintalolla (Kyöstintie 4). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavien (TM Voima Oy ja OX2 Finland Oy) ja YVA-konsultin (FCG Finnish Consulting Group Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Kahvitarjoilu ennen tilaisuuden alkua klo 17.30 alkaen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Mielipiteen esittäminen

Kaikilla osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 7.11.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseenkirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viitteeksi POPELY/3285/2021. Sähköpostitse toimitettujen mielipiteiden tekstin toivotaan olevan kopioitavassa muodossa (pdf/word).

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla. Lausuntoon sisällytetään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

Aikaisemmin (2015) vireillä olleen YVA-ohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto:

Julkaistu 5.10.2022 klo 0.00, päivitetty 7.12.2022 klo 9.47