Hyppää sisältöön

Pahkavaaran tuulivoimahanke, Utajärvi

Hankkeen kuvaus

Pahkavaaran Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Utajärven kunnan itäosaan Pahkavaaran alueelle. Alue sijaitsee Särkijärven kylän kaakkoispuolella, lähimmillään noin 1,5 km etäisyydellä Särkijärvestä. Itäosastaan alue rajautuu noin kilometrin matkalta Puolangan kunnan rajaan.

Vaihtoehdot

  • (VE 0): Hanketta ei toteuteta.
  • (VE 1): Pahkavaaran alueelle toteutetaan noin 42 tuulivoimalaa.

Voimaloiden nimellisteho olisi enintään 4,5 MW, napakorkeus enintään 167 m ja kokonaiskorkeus enintään 235 m. Lisäksi alueelle rakennettaisiin yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille sekä sähköasema.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:
Pohjoinen pääjohtoreitti A: Tuulivoimapuiston sähköasema liitetään yleiseen sähköverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai Pyhäselän sähköasemalla. Liittyminen Pyhäkosken sähköasemaan tapahtuisi uudella noin 74 km pituisella 110 kV voimajohdolla tai vaihtoehtoisesti Pyhänselän sähköasemaan uudella noin 71 km pituisella 400 kV voimajohdolla.

Eteläinen pääjohtoreitti B: Sähköasema liitetään yleiseen sähköverkkoon Muhoksen, Pyhäkosken tai Pyhänselän sähköasemalla. Liittyminen Pyhäkosken sähköasemaan tapahtuisi uudella noin 69-73 km pituisella 110 kV:n voimajohdolla tai vaihtoehtoisesti Pyhänselän sähköasemaan uudella noin 67-70 km pituisella 400 kV:n voimajohdolla.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 29.8.2016 klo 11.19, päivitetty 27.3.2017 klo 12.18