Oulun Energia Oy:n jätteen lajittelulaitos ja biojätteen käsittelylaitos, Oulu

Hankkeen kuvaus

Oulun Energia Oy suunnittelee jätteen lajittelulaitoksen, biojätteen käsittelylaitoksen, lannoitelaitoksen ja kuonankäsittelylaitoksen rakentamista Ouluun. Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Oulun Energia Oy on toimittanut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli suunnitelman tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään kaksi hankevaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehto:

Vaihtoehto VE1: Hankevaihtoehdossa VE1 arvioidaan Ruskon jätekeskuksen alueelle sijoittuvien jätteen lajittelulaitoksen (yhdyskuntajätettä käsittelevä linja ja rakennus- ja purkujätettä käsittelevä linja) sekä kuonankäsittelylaitoksen toteuttamiskelpoisuutta.

Vaihtoehto VE2: Hankevaihtoehdossa VE2 arvioidaan jätteen lajittelulaitoksen, biojätteen käsittelylaitoksen ja siinä tuotetun biokaasulaitoksen liikennepolttoaineeksi jalostuksen ja tankkausaseman sekä kuonankäsittelylaitoksen toteuttamiskelpoisuutta. Jätteen lajittelulaitoksen yhdyskuntajätettä käsittelevä linja sijoittuu Laanilan teollisuusalueelle ja rakennus- ja purkujätettä käsittelevä linja Ruskon jätekeskukseen. Myös kuonankäsittelylaitos sijoittuu Ruskon jätekeskukseen. Biojätteen käsittelylaitos sijoittuu Laanilan teollisuusalueelle.

Vaihtoehto VE0: Hankevaihtoehdossa VE0 tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä. Suunniteltuja laitoksia ei rakenneta Ruskoon eikä Laanilaan.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 16.8.2017 klo 9.02, päivitetty 12.9.2018 klo 13.58