Östersundomin maa-aines, Helsinki

Hankkeen kuvaus

Östersundomiin, Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueelle, on laadittu yhteinen yleiskaava uuden, kaupunkimaisen asuinalueen rakentamiseksi. Alueen rakentaminen edellyttää maa-ainesten ottoa ja käsittelyä sekä rakentamisesta muodostuvien kaivumaiden välivarastointia ja loppusijoituspaikkoja. Yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu hankkeelle kolme vaihtoehtoista sijaintipaikkaa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 1 Långkärrsberget
  • Vaihtoehto 2 Hältingberget
  • Vaihtoehto 3 Norrberget
  • Nollavaihtoehto: Hanketta ei toteuteta Östersundomin kaava-alueella

Arviointohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 28.8.2015 klo 9.32, päivitetty 17.8.2022 klo 15.28

Julkaisija: