Valtatie 9 parantaminen Tohmajärven kunnan alueella välillä Onkamo ja Niirala, Tohmajärvi

 • Arviointiohjelma saapunut: 16.8.2013 (pdf, 19,3 Mt), Liite2 (Hankevaihtoehdot) (pdf, 1,7 Mt), Liite3 (Kartat) (pdf, 5,8 Mt)
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 28.8.2013 (pdf)
 • Arviointiohjelma nähtävillä: 28.08. - 27.09.2013
 • Hankkeen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn esittelytilaisuus pidetään Tohmajärven kunnanviraston valtuustosalissa, Järnefeltintie 1, Tohmajärvi, keskiviikkona 11.09.2013 klo 18 - 20.
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Itä-Suomen aluehallintovirasto/peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus/kalatalouspalvelut, Tohmajärven kunnanhallitus, Tohmajärven kunnan ympäristölautakunta, Tohmajärven kunnan terveyslautakunta, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry.  ja Keski-Karjalan Luonto ry.
 • Lausuntojen määräaika: 27.9.2013
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 28.10.2013 (pdf)
 • Arviointiselostus saapunut: 7.7.2016
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 8.8.2016
 • Arviointiselostus nähtävillä: 8.8.-23.9.2016
  • Osa I (Sis.luettelo, Tiivistelmä, Luku 1: Hanke, Luku 2: Tutkittavat vaihtoehdot, Luku 3: Ympäristövaikutusten arviointimenettely, Luku 4: Vaikutusten arvioinnin lähtökohtia) (pdf, 11 Mt)
  • Osa II (Luku 5: Vaikutukset ihmisten elinoloihin, Luku 6: Melu ja tärinä, Luku 7: Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön) (pdf, 6 Mt)
  • Osa III (Luku 8: Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, Luku 9: Vaikutukset luonnonoloihin, Luku 10: Vaikutukset pohjavesiin) (pdf, 7 Mt)
  • Osa IV (Luku 11: Vaikutukset pintavesiin, Luku 12: Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä luonnonvarojen käyttöön, Luku 13: Liikenteelliset vaikutukset, Luku 14: Ilman laatu, Luku 15: Rakentamisen aikaiset vaikutukset, Luku 16: Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset, Luku 17: Vaihtoehtojen vertailu ja johtopäätökset, Luku 18: Jatkosuunnittelu, Lähteet ja kirjallisuus) (pdf, 4 Mt)
  • Liitteet:
  • Liite 1: Järeiden vaihtoehtojen vertailutaulukko
  • Liite 2: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta
  • Liite 3: Vuorovaikutusaineistoja (Asukaskysely, Yrittäjäkysely, Karttapalvelun palaute) (pdf, 1,5 Mt)
  • Liite 4: Muinaisjäännösinventointi (pdf, 11 Mt)
  • Liite 5: Luontoselvitys (pdf, 16 Mt)
  • Liite 6: Onkamon ja Kemien osayleiskaavaluonnosten kuvaus (pdf, 2 Mt)
  • Liite 7: Melukartat (pdf, 10 Mt)
  • Liite 8: Maaperän tilan tietojärjestelmän kohteet (PIMA) (pdf, 1 Mt)
  • Liite 9: Suunnitelmakartat (pdf, 9 Mt)
 • Esittelytilaisuus: 24.8.2016 klo 17.00 - 19.30 Tohmajärven kunnanviraston valtuustosalissa, Järnefeltintie 1, Tohmajärvi
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Itä-Suomen aluehallintovirasto/peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Savon ELY-keskus/kalatalouspalvelut, Tohmajärven kunnanhallitus, Tohmajärven kunnan ympäristölautakunta, Tohmajärven kunnan terveyslautakunta, Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry., Keski-Karjalan Luonto ry ja Museovirasto.
 • Lausuntojen määräaika: 23.9.2016
 • Yhteysviranomaisen lausunto (pdf) arviointiselostuksesta: 25.11.2016

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on valtatie 9 parantaminen Tohmajärven kunnan alueella. Tiehankkeen suunniteltava osuus alkaa valtatieltä 6 Onkamon liittymästä ja päättyy Niiralan raja-asemalle. Tarkasteltavan valtatieosuuden pituus on noin 32 kilometriä.

Tavoitteena on luoda laatutasoltaan yhtenäinen, mahdollisimman häiriötön ja kasvavaa rajaliikennettä sekä paikallista liikkumista palveleva tieosuus varmistaen liikennemäärien kasvaessa liikkumisen turvallisuus. Nykyinen valtatie 9 ei tarkasteltavalla osuudella täytä Suomen tärkeimmille pääteille asetettuja vaatimuksia, erityisesti Kemien ja Niiralan välisellä osuudella. Ongelmia on ollut lähinnä liikenteen sujuvuudessa ja liikenneturvallisuudessa.

Julkaistu 8.8.2016 klo 5.00, päivitetty 29.12.2016 klo 9.53