Oltavan tuulivoimahanke, Pyhäjoki

 

Hankkeen kuvaus

Tornator Oyj ja Taaleritehtaan pääomarahastot Oy suunnittelevat yhteishankkeena tuulivoimapuiston rakentamista Pyhäjoen Oltavan alueelle. Hankealueen laajuus on noin 1483 hehtaaria ja sille suunnitellaan enintään 26 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden yksikkötehot tulisivat olemaan 2,4–5 MW ja koko puiston kokonaisteho 62,4–130 MW. Voimaloiden napakorkeus tulisi olemaan enintään 145 metriä ja roottorin halkaisijat 140 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 213 metriä.
Tuulivoimapuisto sijoittuu Pyhäjoen kunnan Liminkakylän pohjoispuolella sijaitsevalle Oltavan alueelle. Etäisyys Pyhäjoen kuntakeskukseen on noin 16 kilometriä. Oulaisten, Vihannin ja Merijärven kuntakeskuksiin on etäisyyttä noin 17 kilometriä.
Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta, tuulivoimalaitoksista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavasta sähköasemasta ja kytkinkentästä sekä tuulivoimalaitoksia yhdistävistä teistä.

Vaihtoehdot

VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta.
VE1: Oltavan alueelle toteutetaan enintään 26 tuulivoimalaa.
VE2: Oltavan alueelle toteutetaan enintään 32 tuulivoimalaa.

Julkaistu 26.3.2014 klo 12.17, päivitetty 18.12.2015 klo 12.36