Nurmeksen bioteollisuushanke, Nurmes

Hanke käsittää bioterminaalin, biohiiltämön, puun kuivaamon ja sähkön ja lämmöntuotantoon
tarkoitetun pien-CHP-laitoksen sekä mahdollisesti myös biokaasulaitoksen.
Hankkeen tavoitteena on edistää bioenergia-alan kasvua Nurmeksen alueella.
Kasvun tukena ja suunniteltujen toimintojen sijoitusalueena käytetään Nurmeksen
Pitkällemäelle kaavoitettua/kaavoitettavaa teollisuusaluetta, jolle Nurmeksen kaupunki
on sopinut tonttien vuokrauksesta Karjalan Metsä ja Energia Oy:n (KME) sekä
Feedstock Optimum Oy:n (FSO) kanssa. FSO suunnittelee alueelle biohiiltämöä ja
Woodkolmio Ltd puun kuivaamoa. Biohiiltämössä tuotettaisiin hitaalla pyrolyysimenetelmällä
puuhiiltä ja puuöljyä.

Julkaistu 29.1.2014 klo 10.41, päivitetty 9.12.2015 klo 15.57