Moikipää-Petolahti tuulivoimapuisto, Korsnäs, Maalahti

Hankkeen kuvaus

VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Korsnäsin kunnan Moikipään, Häggvikin ja Korsbäckin kylien sekä Maalahden kunnan Långbackenin ja Petolahden kylien välissä olevalle metsätalousvaltaiselle alueelle. Kyseinen Molpe-Petalaxin tuulivoimapuiston hankealue on alustavan rajauksen mukaan noin 2 300 hehtaarin kokoinen ja sijoittuu sekä Korsnäsin että Maalahden kuntien alueille. Arvioiden mukaan alueen tuuliolosuhteet ovat suotuisat. Nykyistä metsätieverkostoa voidaan hyödyntää tuulivoimapuiston rakennusvaiheessa ja huollon aikana. VindIn Ab Oy on sopinut alueen vuokraamisesta maanomistajien kanssa.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 1: Kålmanåsskogen Korsnäsin kunnassa Vaihtoehdossa 1 tuulivoimapuistoon rakennetaan 12 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 40 MW.
  • Vaihtoehto 2: Läntinen Kronskogen Maalahden kunnassa Vaihtoehdossa 2 tuulivoimapuistoon rakennetaan 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 30 MW.
  • Vaihtoehto 3: Dragåsen Korsnäsin kunnassa Vaihtoehdossa 3 tuulivoimapuistoon rakennetaan 4 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 15 MW.
  • Vaihtoehto 4: Itäinen Kronskogen Maalahden kunnassa Vaihtoehdossa 4 tuulivoimapuistoon rakennetaan 7 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on noin 25 MW.
  • Vaihtoehto 5: Tuulivoimapuisto rakennetaan kokonaisuudessaan Vaihtoehdossa 5 tuulivoimapuisto rakennetaan laajimman vaihtoehdon mukaisesti. Tuulivoimapuistoon rakennetaan 32 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on110 MW.
  • 0-vaihtoehto: Hanketta ei toteuteta Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta, ja vastaava määrä sähköä tuotetaan jollakin muulla tavalla.

Tuulivoimapuisto tulee kostumaan enintään 32 tuulivoimalasta jolloin yhteisteho olisi enintään noin 110 MW. Tuulivoimapuisto liitetään valtakunnanverkkoon 110 KV voimalinjalla puiston sähköasemalta Fingridin uudelle sähköasemalle Pirttikylään tai Tuovilan sähköasemalle Mustasaareen. Riippuen maan laadusta, maan käytöstä ja asianosaisten kiinnostuksesta tehdään sähkönsiirto joko ilmajohtona tai maakaapelina.

ARVIOINTIOHJELMAAR Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 4.11.2013 klo 12.19, päivitetty 11.9.2019 klo 13.23