Metsälamminkankaan tuulivoimapuisto, Vaala

Arviointiohjelma on saapunut 26.11.2013

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston YVA-arviointiohjelma

Arviointiohjelma nähtävillä
Arviointiohjelma on nähtävillä Vaalan kunnanvirastolla, Vaalan kirjastossa  ja Kainuun ELY-keskuksen kirjaamossa 9.12.2013–17.1.2014

Kuulemistilaisuus
YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 11.12.2013 Vaalan kunnanviraston valtuustosalissa ( Vaalantie 14, Vaala,  alkaen klo 17.30). Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ELY-keskukseen 17.1.2014 mennessä os. PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään, jos mahdollista,  myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi .  

Kainuun ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena  kuulemisen jälkeen oman lausuntonsa arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunto on nähtävillä  Vaalan kunnanvirastolla sekä ELY-keskuksessa  ja lähetetään tiedoksi lausunnon antajille ja mielipiteiden esittäjille.

Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän  osalta. Sähköverkkoon liitytään joko hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla.
Vaihtoehto 0 (VE0):  hankkeen  toteuttamatta jättäminen
Vaihtoehto 1 (VE1):
Rakennetaan alueelle 15  tuulivoimalaa.  Tuulivoimapuiston nimellisteho on 38–75 MW.  Sähköverkkoon liitytään joko hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla. 
Vaihtoehto 2 (VE2):
Rakennetaan alueelle 27 tuulivoimalaa. Tuulivoimapuiston nimellisteho on 68–135 MW. Sähköverkkoon liitytään joko hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla.

Sähköverkkoon liittymisen vaihtoehdot:
Vaihtoehto A

Suora liittyminen olemassa olevaan 110 kV sähkölinjaan Metsälamminkankaalle rakennettavan sähköaseman 1 kautta.
Vaihtoehto B
Nykyisten sähkölinjojen vartta pitkin uusi siirtolinja Metsälamminkangas–Vuolijoki
• Alavaihtoehto B_1: kulku olemassa olevan 110 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasema 1 – Vuolijoki
• Alavaihtoehto B_2: kulku olemassa olevan 400 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasema 2 – Vuolijoki
• Alavaihtoehto B_3: kulku olemassa olevan 110 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasemalta 1 kohtaan, jossa olemassa olevat 110 kV ja 400 kV voimajohdot risteävät, josta ,olemassa olevaa 400 kV:n johtokäytävää pitkin Vuolijoelle
Vaihtoehto C
Uusi sähkölinja Manamansalo–Vuolijoki
• Metsälamminkangas siirtolinja Manamansalon sähköasemalle
• Manamansalon sähköasemalta siirtolinja Vuolijoen sähköasemalle

Arviointiselostus on saapunut 19.9.2014

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston YVA-arviointiselostus

Yleisötilaisuus
YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestettiin 9.10.2014 Vaalan kunnanviraston valtuustosalissa.

Kannanotot 12.11.2014 mennessä
Jokaisella on ollut oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 12.11.2014 mennessä Kainuun ELY-keskukselle.

Kainuun ELY-keskuson antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa arviointiselostuksesta hankkeesta vastaavalle kahden kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

 

Julkaistu 2.12.2013 klo 14.48, päivitetty 24.5.2019 klo 10.48

Julkaisija: