Hyppää sisältöön

Merenhoito

Alkutalven_merisavua_556
Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki

Merenhoidon päämäärä on meriympäristön hyvä tila

Ympäristöministeriö laatii yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa merenhoitosuunnitelman, joka kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Työhön osallistuvat keskeisesti useat valtion tutkimuslaitokset ja virastot. Merenhoitosuunnitelma on EU:n meristrategiapuitedirektiivin edellyttämä meristrategia.

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, jotka päivitetään kuuden vuoden välein:

  • osa I: Arvio meren nykytilasta, hyvän tilan määritelmät ja yleiset ympäristötavoitteet sekä indikaattorit (2018) 
  • osa II: Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma (2014, tarkistettu 2020)
  • osa III: Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016-2021 (2015, tarkistetaan 2021)

Valtioneuvosto hyväksyy merenhoitosuunnitelman.

 

Merenhoito_sykli

Merenhoitosuunnitelman osat. Muokattu alkuperäisestä kuvasta, joka löytyy julkaisusta: Suomen meriympäristön tila 2018.

Viimeisin Suomen meriympäristön tila raportti on tehty vuonna 2018, merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma on tarkistettu vuonna 2020 ja toimenpideohjelma tarkistetaan vuonna 2021. Kun kaikki osat on tarkistettu, valtio-neuvoston odotetaan vuonna 2021 tekevän periaatepäätöksen Suomen tarkistetusta merenhoitosuunnitelmasta.

Merenhoito on kytketty kiinteästi vesienhoitoon, joka koskee rannikkovesiä, järviä, jokia ja pohjavesiä.

Tavoitteet ja tieto meren tilasta ohjaa merenhoitoa

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti kuvaa meren tilaa vuosina 2011–2016. Lisäksi se sisältää arvion meriympäristöön kohdistuvista paineista, tarkistetut määritelmät meriympäristön hyvälle tilalle sekä yleiset tavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit.

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti ja merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan tarkistuksen tausta-aineistot sekä kuulemispalaute ja siihen annetut vastineet:

Itämeren valtiot ja Euroopan komissio tekevät merenhoitoon liittyvää yhteistyötä Itämeren suojelukomissiossa (HELCOM). HELCOM julkaisi vuonna 2018 Itämeren tilasta arvion "State of the Baltic Sea: HELCOM holistic assessment 2011–2016". Se on toinen Itämeren valtioiden yhdessä laatima kokonaisvaltainen arvio Itämeren ympäristön tilasta ja siihen kohdistuvista paineista. Itämeren EU-jäsenmaat hyödyntävät raportin tietoa merenhoidossa. Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti rakentuu pitkälti HELCOM:n tila-arvioinnille, mutta tarjoaa Suomen merialueiden osalta sitä tarkempia tietoja.

Seurantaohjelmalla kootaan tietoa meren tilasta ja mereen kohdistuvista paineista

Tarkistettua merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaa toteutetaan vuosina 2020–2026. Seurantaohjelma koostuu 13:sta ohjelmasta, joiden alla on yhteensä 44 alaohjelmaa. Alaohjelmilla kerätään tietoa lajeista, luontotyypeistä, meriveden ominaisuuksista sekä meriympäristöön kohdistuvista paineista. Kullekin alaohjelmalle on määritelty vastuuviranomaiset.

Yleiskuvaus Itämeren tilan seurannasta löytyy täältä. Seurannan ja seurantaohjelman yksityiskohtainen kuvaus on koottu yhteen vuonna 2020 tarkistettuun Suomen merenhoidon seurantakäsikirjaan.

Merenhoidon toimenpideohjelma

Toimenpideohjelmassa esitetään nykyiset ja uudet toimet eri aloilla meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjelman toimeenpano tapahtuu vuosina 2016–2022.

Toimenpideohjelma tarkistetaan vuonna 2021.

Aiempien merenhoidon suunnittelukierrosten materiaaleja:

Meren tilaraportti vuodelta 2012

Julkaistu 13.12.2018 klo 9.22, päivitetty 7.1.2021 klo 11.28