Maukarinkankaan tuulivoimahanke, Pyhäjoki

Hankkeen kuvaus

Winda Power Oy suunnittelee 10 tuulivoimalan rakentamista Pyhäjoen Maukarinkankaalle. Hankealue sijaitsee n. 15 km Pyhäjoen keskustasta ja n. 20 km Raahen keskustasta. Hankealueen alustava pinta-ala on n. 540 hehtaaria.
Tuulivoimalat on suunniteltu toteutettavan noin 3-5 MW:n tehoisina napakorkeuden ollessa noin 160 metriä ja roottorin halkaisijan noin 140 metriä.

Vaihtoehdot

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Alueelle toteutetaan enintään 10 tuulivoimalaa (noin 3 MW, napakorkeus noin 160 m, roottorin halkaisija noin 140 m)
  • VE2: Alueelle toteutetaan enintään 10 tuulivoimalaa (noin 5 MW, napakorkeus noin 160 m, roottorin halkaisija noin 140 m)

Sähköverkkoon liitytään alueen läpi kulkevan 110 kV voimajohdon kautta. Alueelle rakennetaan uusi sähköasema.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 1.6.2016 klo 13.41, päivitetty 8.5.2017 klo 15.18