Mastokankaan tuulipuistohanke, Raahe, Siikajoki

 

Hanke

Tuulikolmio Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Raahen ja Siikajoen kuntien alueelle sijoittuvalle Mastokankaan hankealueelle, noin 18 kilometriä Raahen kaupungista kaakkoon ja noin 26 km Siikajoen kuntakeskuksesta etelään. Alueelle suunnitellaan yhteensä 20–24 tuulivoimalaa, joista 7 voimalaa sijoittuisi Raahen kaupungin alueelle ja 13–17 voimalaa Siikajoen kunnan alueelle. Tuulipuisto koostuu tuulivoimaloista, niiden perustuksista, voimaloiden välisistä liittymäteistä ja maakaapeleista sekä sähköverkkoon liittymisen mahdollistavasta sähköasemasta. Puiston sisäisen tiestön pituus tulee olemaan 22–23 km, josta 7–8 km on uutta tietä.

Vaihtoehdot
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Tuulivoimaloita rakennetaan 24 kpl. Voimaloiden yksikköteho on 3,0 MW ja tuulipuiston kokonaisteho 72 MW. Yksittäisen voimalan tornin korkeus on 140 metriä ja roottorin halkaisija 117 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on 198,5 metriä.
VE2: Tuulivoimaloita rakennetaan 20 kpl. Voimaloiden yksikköteho on 4,5 MW ja tuulipuiston kokonaisteho 90 MW. Yksittäisen voimalan tornin korkeus on 140 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä, jolloin voimalan kokonaiskorkeus on 204 metriä.

Mastokankaan tuulivoimalat kytketään toisiinsa 20 tai 30 kV:n maakaapeleilla, jotka kaivetaan noin metrin syvyyteen tuulipuiston sisäisten teiden yhteyteen. Kaapelit yhdistetään puiston sisäisellä sähköasemalla, josta rakennetaan liityntä suoraan hankealueen vierestä kulkevaan Fingridin 220 kV:n kantaverkkoon. Hankkeessa ei nykyisten suunnitelmien mukaan rakenneta lainkaan uutta ilmajohtoa.

 

Julkaistu 29.1.2014 klo 14.38, päivitetty 18.12.2015 klo 12.39