Manamansalon tuulivoimapuisto, Vaala

Arviointiohjelma on saapunut 26.11.2013

Manamansalon  tuulivoimapuiston YVA-arviointiohjelma


Arviointiohjelma nähtävillä
Arviointiohjelma on nähtävillä Vaalan kunnanvirastolla, Vaalan kirjastossa  ja Kainuun ELY-keskuksen kirjaamossa 9.12.2013 - 17.1.2014

Kuulemistilaisuus
YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 11.12.2013 Vaalan kunnanviraston valtuustosalissa ( Vaalantie 14, Vaala,  alkaen klo 17:30). Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Lausunnot ja mielipiteet
Arviointiohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ELY-keskukseen 17.1.2014 mennessä os. PL 115, 87101 Kajaani, käyntiosoite Kalliokatu 4. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään lähettämään, jos mahdollista,  myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi . 

Kainuun ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena  kuulemisen jälkeen oman lausuntonsa arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunto on nähtävillä  Vaalan kunnanvirastolla sekä ELY-keskuksessa  ja lähetetään tiedoksi lausunnon antajille ja mielipiteiden esittäjille.

Arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulivoimapuiston toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän osalta. Sähköverkkoon liitytään joko Metsälamminkankaan hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla.
Vaihtoehto 0 (VE0): hankkeen toteuttamatta jättäminen

Vaihtoehto 1 (VE1):
Rakennetaan alueelle 15 tuulivoimalaa.  Tuulivoimapuiston nimellisteho on 38-75 MW.  Sähköverkkoon liitytään joko Metsälamminkankaan hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla.
 
Vaihtoehto 2 (VE2):
Rakennetaan alueelle 18 tuulivoimalaa. Tuulivoimapuiston nimellisteho on 45-90 MW. Sähköverkkoon liitytään joko Metsälamminkankaan hankealueen läheisyydessä tai Vuolijoen sähköasemalla. 
Sähköverkkoon liittymisen vaihtoehdot:

Vaihtoehto A
Suora liittyminen olemassa olevaan 110 kV sähkölinjaan Metsälamminkankaalle rakennettavan sähköaseman 1 kautta.
- Alavaihtoehto A_1: Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> Metsälamminkangas sähköasema 1
- Alavaihtoehto A_2: Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> eteläinen liityntäpiste olemassa olevaan 110 kV:n voimajohtoon
- Alavaihtoehto A_3: Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> pohjoinen liityntäpiste olemassa olevaan 110 kV:n voimajohtoon

Vaihtoehto B
Nykyisten sähkölinjojen vartta pitkin uusi siirtolinja Metsälamminkangas – Vuolijoki
- Alavaihtoehto B_1: kulku olemassa olevan 110 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasema 1 – Vuolijoki
*Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> Metsälamminkangas sähköasema 1 /       Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> eteläinen liityntäpiste olemassa olevaan 110 kV:n voimajohtoon
- Alavaihtoehto B_2: kulku olemassa olevan 400 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasema 2 – Vuolijoki
           *Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> Metsälamminkangas sähköasema 2
- Alavaihtoehto B_3: kulku olemassa olevan 110 kV johtokäytävän vieressä Metsälamminkangas sähköasema 1 -> kohtaan, jossa olemassa olevat 110 kV ja 400 kV voimajohdot risteävät, josta olemassa olevaa 400 kV:n johtokäytävää pitkin Vuolijoelle
*Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> Metsälamminkangas sähköasema 1 /
  Siirtolinja Manamansalon sähköasema -> eteläinen liityntäpiste olemassa olevaan 110 kV:n voimajohtoon

Vaihtoehto C
Uusi sähkölinja Manamansalo – Vuolijoki
 -     Metsälamminkangas siirtolinja Manamansalon sähköasemalle
           -    Manamansalon sähköasemalta siirtolinja Vuolijoen sähköasemalle

 

 

Julkaistu 3.12.2013 klo 10.27, päivitetty 11.4.2022 klo 16.07

Julkaisija: