Mäkelä Alu Oy, valimon ja profiilituotannon tuotantokapasiteetin kasvattaminen, Alajärvi

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee Mäkelä Alu Oy:n valimon tuotantokapasiteetin kasvattamishanketta Alajärven kaupungissa. Valimo sijaitsee Mäkelä Alun tehdaskokonaisuuden yhteydessä Luoma-ahon kylässä. Valimossa sulatetaan yhtiön alumiiniprofiilien valmistuksessa sekä jatkojalostusyrityksiltä syntyvää alumiiniromua ja alumiiniharkkoja. Sulatetusta raaka-aineesta valetaan pyörötankoaihioita, joita käytetään alumiiniprofiilien valmistuksen raaka-aineena. Valimon pääprosessivaiheet ovat seostaminen ja uunin panostus, sulatus, kuonaus, valu, jäähdytys, sahaus, lämpökäsittely sekä pakkaus ja kuljetus.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa sekä YVA-menettelyn edellyttämää ns. nollavaihtoehtoa.

  • Vaihtoehto 0: Niin sanotussa nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta ja Valimo jatkaa toimintaansa voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti maksimituotantokapasiteetin ollessa 4 990 tonnia vuodessa.
  • Vaihtoehto 1: Valimon tuotantokapasiteetti kasvaa 10 000 tonniin vuodessa Valimon kapasiteetin kasvattaminen toteutetaan lisäämällä valimon työvuoroja ja toiminta-aikoja tarpeen mukaan. Vaihtoehdossa valimo voi tarpeen mukaan toimia nykyisen kahden tai kolmen vuoron sijasta keskeytymättömässä kolmessa vuorossa arkisin sekä viikonloppuisin. Kapasiteetin kasvattaminen 10 000 tonniin vuodessa ei edellytä laiteinvestointeja tai muita olennaisia muutoksia valimon tuotantoprosessissa.
  • Vaihtoehto 2: Valimon tuotantokapasiteetti kasvaa 20 000 tonniin vuodessa Valimon kapasiteetin kasvattaminen toteutetaan lisäämällä valimon työvuoroja ja toiminta-aikoja. Valimon kapasiteetin kasvattaminen 20 000 tonniin vuodessa edellyttää myös laiteinvestointeja, mm. toisen sulatus/valu-uunin hankintaa. Laajennus edellyttää myös valimorakennuksen laajentamista tai toisen valimorakennuksen rakentamista. Mahdollinen uusi valimorakennus sijoittuu Mäkelä Alun nykyiselle tehdasalueelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 23.11.2015 klo 11.51, päivitetty 29.5.2019 klo 11.42