Majava-aavan turvetuotantoalue, Salla

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Majava-aapa sijaitsee Sallan kunnassa noin 13 km:n päässä Sallan taajamasta pohjoiseen. Hankealueen koko on 347,5 ha, josta turvetuotantoon soveltuvan alueen koko on noin 310 ha. Hankealue on pääosin metsäojitettua aluetta, jonka alasta noin 14 % on ojittamatonta suota. Hankealue sijaitsee Kemijoen vesistöalueella Ylä-Kemin valuma-alueella.Majava-aavan kuivatusvedet tullaan johtamaan reittiä: Majavaoja - Kivihaaranjoki – Aatsinkijoki – Kuolajoki- Tenniöjoki – Kemijoki. Hankkeen tarkoituksena on ottaa Majava-aapa turvetuotantokäyttöön. Tavoitteena on tuottaa energiaturvetta teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Energiaturve käytetään pääosin Rovaniemen, Kemijärven ja Sallan energiatuotantolaitosten polttoaineena. Arvioitu toiminta on noin 20 - 30 vuotta ja Majava-aavalla arvioidaan olevan tuotantokelpoista energiaturvetta noin 3,1 miljoonaa toimituskuutiota.

Hankkeessa arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0: Turvetuotantohanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alaueella 310 ha, vesien käsittelynä on ympärivuotinen pintavalutuskenttä

Vaihtoehto 2: Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella 310 ha, vesien käsittelynä ympärivuotinen kemikaliointi

Julkaistu 11.6.2013 klo 12.00, päivitetty 18.6.2019 klo 13.03

Julkaisija: