Maisemat Ruotuun (MARU) -hanke

Maisemat Ruotuun -hanke 2011 - 2014

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille. Erityiskiitokset kylätoimijoille, yhdistyksille ja viljelijöille aktiivisista maisemanhoidon toimista hankkeen aikana. Toivomme innostuneen otteen maisemanhoitoon säilyvän, ja oivallisten esimerkkien myötä edelleen leviävän yli kylä- tai kuntarajojen. Tiedot hankkeen tapahtumista, talkoista, teemapäivistä, kursseista ja kyläkävelyistä löydät hankkeen alasivuilta ja tapahtuma-arkistoista. Hankkeen loppuraportissa esitellään maisemanhoidon malleja Lapista ja Kainuusta. Sitä on saatavilla myös painettuna Lapin ja Kainuun ELY -keskuksista.

Maisemat Ruotuun -hankkeen tavoitteena oli järjestää hoitoa arvokkaille maisema- ja kulttuuriympäristökohteille. Lisäksi hankkeessa hyödynnettiin Natura 2000 -alueita maaseutu- ja matkailuelinkeinojen toimintaympäristöinä. Toteutusalueina olivat Etelä- ja Keski-Lappi ja Kainuu.

Hankkeessa kartoitettiin arvokkaita maisema-alueita, joiden arvo perustuu sekä hoidettuun viljelymaisemaan että kulttuurivaikutteiseen maaseudun luontoon perinteisine rakennuksineen. Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa valittiin tärkeimpiä kohteita hoidon piiriin. Kullekin hoitokohteelle haettiin sopivat yhteistyökumppanit ja laadittiin toimiva rahoitusmalli. Hoitosuunnitelmat ja alkukunnostus toteutettiin yhteistyössä yhdistysten, viljelijöiden ja maisemapalveluja tarjoavien yrittäjien kanssa. Jatkohoito tapahtui laiduntamalla tai niittämällä.


© Marjut Kokko.

Hankkeessa neuvottiin maanomistajia, viljelijöitä, matkailuyrittäjiä, kyläyhdistyksiä ja muita paikallisia toimijoita perinnemaisemien hoidossa. Kohteiden hoito rahoitetaan pääasiassa maatalouden erityistukimuodoilla. Keskeisiä rahoitusmuotoja ovat lisäksi rakennusperinnön hoitoavustukset ja EU-hankerahoitus. Monessa kohteessa maisemaa voidaan hoitaa laiduntamalla osapuolten välisellä sopimuksella ilman ulkopuolista rahoitustakin.

Hankkeesta hyötyivät aktiiviset kyläyhteisöt ja yhdistykset sekä matkailuyrittäjät ja maisemapalveluja tuottavat yrittäjät. Kylämaiseman avartaminen laiduntamalla lisää koko kylän viihtyisyyttä ja tuo vetovoimaa matkailuympäristöihin. Maakuntien välisellä yhteistyöllä levitettiin parhaita käytäntöjä matkailun, maisemanhoidon ja luonnonsuojelun yhdistämisestä.

  • Hankkeen toiminta-aika 1.1.2011 – 31.12.2014.
  • Toteuttajina Lapin ja Kainuun ELY-keskukset yhteistyössä ProAgria ja maa- ja kotitalousnaiset.
  • Hanketta rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.


© Aili Jussila.

 

ELY_LA01_Logo___FI_B____RGBPienennetty.jpg Maaseutumaisemat_vari_logo_pienennetty.jpg
   
Lippu_ja_lause_pienennetty.jpg
 

 

 

 

 

 

 
 
MKN_uusi_logo.jpg   proagria.jpg  
Julkaistu 24.10.2013 klo 9.40, päivitetty 15.11.2019 klo 9.32