Maaningan tuulivoimapuisto– Jumisko 110 kV voimajohto, Kemijärvi, Kuusamo, Posio

Hankkeen kuvaus

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee 110 kilovoltin (kV) voimajohdon rakentamista Kuusamon Maaninkavaaran alueelta Kemijärven Jumiskon voimalaitokselle. Suunnitellulla voimajohdolla mahdollistetaan Maaningan tuulipuiston sähkönsiirtoyhteys. Tarkasteltavana on Maaninkavaaran tuulivoimapuisto–Jumisko -voimajohtoreitti, joka sijoittuu Kuusamon, Posion ja Kemijärven alueille. Voimajohdon pituus on alustavasti 45–46 kilometriä, joka on kokonaan uutta maastokäytävää. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 200 metrin etäisyydellä voimajohdon Jumiskon liityntäpisteestä.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Kuusamon Maaninkavaaran pohjoisen sähköaseman ja Jumiskon vesivoimalaitoksen välinen voimajohto sijoittuu Posiolla Vääräjärven kylän läheisyyteen.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Kuusamon Maaninkavaaran pohjoisen sähköaseman ja Jumiskon vesivoimalaitoksen välinen voimajohto sijoittuu Posiolla Mourujärven alueelle (etelämmäksi kuin VE1).

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen täydennys

 

Arviointiselostuksen lisätäydennys

Liite 1 on vain viranomaiskäyttöön.

Arviointiselostuksen lisätäydennyksen paperiversio on luettavissa 3.3.2022 alkaen:

  • Kemijärven kaupunki, Hallituskatu 4
  • Posion kunta, Kirkkotie 1
  • Kuusamon kaupunki, Keskustie 6
  • Rovaniemen kaupunki, palvelupiste Osviitta, Koskikatu 25 2 krs.
  • lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksen täydennuksestä voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 4.4.2022 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi tai postitse:
Lapin ELY-keskus,  Hallituskatu 3 B tai PL 8060, 96101 Rovaniemi.

 

Julkaistu 26.2.2020 klo 8.38, päivitetty 17.2.2023 klo 8.56

Julkaisija: