Maaningan tuulivoimahanke, Kuusamo

Arviointiohjelma

Arviointiselostus


Hanke arviointiohjelmassa:

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimahankeen toteuttamista noin 40 km Kuusamosta luoteeseen Maaningan metsäiselle vaara-alueelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 3-6 MW, kokonaiskorkeus enintään 240 m, napakorkeus enintään 160 m ja lavan pituus enintään 80 m. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan tarvittavat huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.


Vaihtoehdot arviointiohjelmassa:

VE 0: Hanketta ei toteuteta.
VE 1: Alueelle toteutetaan enintään 71 tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen kokonaisteho 213 - 426 MW.
VE 2: Alueelle toteutetaan enintään 61 tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen kokonaisteho 183 - 366 MW.

Tuotettu sähkö siirretään 110 kV voimajohdolla tuulivoimahankkeen sähköasemalta alueelliseen tai valtakunnalliseen sähköverkkoon.


Sähkönsiirron vaihtoehdot arviointiohjelmassa:

VE A:Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 25 km Jumiskoon.
VE B:Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 68 km Pirttikoskelle.
VE C:Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 29 km Posiolle.

Hanke arviointiselostuksessa:

EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kuusamossa sijaitsevalle Maaningan alueelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 3-6 MW ja kokonaiskorkeus enintään 250 m.

Vaihtoehdot arviointiselostuksessa:

VE 0: Hanketta ei toteuteta.
VE 1: Alueelle toteutetaan enintään 61 tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen kokonaisteho 183 - 366 MW.
VE 2: Alueelle toteutetaan enintään 45 tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen kokonaisteho 135 - 270 MW.

Sähkönsiirron vaihtoehdot arviointiselostuksessa:

Tuotettu sähkö siirretään 110 kV voimajohdolla tuulivoimahankkeen sähköasemalta alueelliseen tai valtakunnalliseen sähköverkkoon.

VE Ruka Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 29 km Rukan Viipusjärven sähköasemalle.
VE Posio Tuulivoimahankkeen sähköasemalta n. 33,5 km Posiolle.

Julkaistu 3.11.2015 klo 16.15, päivitetty 15.3.2017 klo 10.39