Lupa luontodirektiivin liitteessä IV mainitun kasvinlajin yksilöiden hallussapitoon, kuljetukseen ja kaupalliseen käyttöön

Niiden kasvilajien yksilöiden, jotka mainitaan luontodirektiivin liitteessä IV, hallussapitoon, kuljetukseen, myymiseen, vaihtamiseen sekä tarjoamiseen myytäväksi ja vaihdettavaksi tarvitaan lupa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta. Nämä luvat voidaan myöntää vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta.

Luontodirektiivin liitteessä IV mainittujen kasvilajien hallussapito-, kuljetus-, myymis- ja vaihtamislupien sekä lupien tarjota niitä myytäväksi ja vaihdettavaksi käsittely on keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Vapaamuotoinen hakemus jätetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Jos kyseessä on maastavienti tai maahantuonti tähän tarvitaan erillinen lupa luonnonsuojelulain ja/tai CITES-asetuksen mukaan.

Julkaistu 27.3.2018 klo 12.55, päivitetty 27.3.2018 klo 12.55