Louhun-Möksyn tuulivoimahanke, Alajärvi ja Kyyjärvi

Hankkeen kuvaus

YVA- menettely koskee Ilmatar Windpower Oyj:n Louhun- Möksyn tuulivoimahanketta Alajärven kaupungissa ja osin Kyyjärven kunnassa. Suunnittelualue sijaitsee pääosin Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, mutta Kyyjärven puoleinen osuus Keski- Suomen maakunnassa. Matkaa Alajärven keskustaan on noin 14 km. Louhun alueen pinta- ala on noin 1200 ha ja Möksyn alueen noin 1200 ha. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu mm. myös sähkönsiirto, sähköasema, huoltoteitä ja – alueita.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen vaihtoehtoina tutkitaan seuraavia:

  • VE 1; Louhun ja Möksyn alueille rakennetaan noin 40 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 2-5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on noin 140-150 metriä ja kokonaiskorkeus noin 200-220 metriä. Tuulivoimalat liitetään Louhun alueelle rakennettavan sähköaseman kautta Alajärven sähköasemaan. Möksyn alueella uusi sähköasema liitetään uuteen rakennettavaan110 kV voimajohtoon ja edelleen Alajärven sähköasemaan.
  • VE 2; Louhun alueelle rakennetaan noin 23 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 2-5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on noin 140-150 metriä ja kokonaiskorkeus noin 200-220 metriä. Tuulivoimalat liitetään Louhun alueelle rakennettavan sähköaseman kautta Alajärven sähköasemaan.
  • VE 3; Möksyn alueelle rakennetaan noin 17 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on 2-5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on noin 140-150 metriä ja kokonaiskorkeus noin 200-220 metriä. Tuulivoimalat liitetään Möksyn alueelle rakennettavaan sähköasemaan. Sähköasema liitetään uuteen rakennettavaan 110 kV voimajohtoon ja edelleen Alajärven sähköasemaan.
  • VE 0; Louhun- Möksyn tuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 16.8.2013 klo 8.46, päivitetty 27.5.2019 klo 14.13