Tervetuloa Loimijoen vesistöalueen verkkosivuille!

Usvainen syysaamu Loimijoella
© Matti Norr
 

Tämä sivusto kokoaa tietoa Loimijoen valuma-alueesta, erityisesti seudun vesistöistä ja niiden hoitoon liittyvistä asioista. Sivujen tavoitteena on tarjota hyvä kokonaiskuva alueen vesienhoidon haasteista, voimavaroista sekä ajankohtaisesta toiminnasta.

Yleistä

Kartta_Loimijoki_alue_1250x873.jpg
Kartta: Loimijoen valuma-alue.

Loimijoen valuma-alue kuuluu Kokemäenjoen vesistöön ja ulottuu kaikkiaan neljän maakunnan alueelle (Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa). Loimijoki saa alkunsa Tammelan Pyhäjärvestä ja virtaa Forssan, Jokioisten, Ypäjän ja Loimaan kuntien halki laskien Kokemäenjokeen Huittisissa.

 
 

Suurin osa valuma-alueesta on alavaa ja perinteisen kaunista maalaismaisemaa, jonka viljavat peltomaat ovat aktiivisessa viljelyskäytössä. Loimijoen latvavesillä erottuu ympäristöään karumpi ja metsäisempi Tammelan ylänköseutu. Kokonaisuutena Loimijoen valuma-alueella on järviä hyvin vähän. Tammelan ylänköseutu on selvästi muuta aluetta järvisempi, kun taas maatalousalueella vesistöt ovat pääasiassa jokia ja ojia.

Loimijoen alueen maisemia arvostetaan myös kulttuuri- ja luonnonperintökohteina. Esimerkiksi Loimijokilaakson ja Punkalaitumenjoen viljelymaisemat ovat maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja Tammelan ylänköseudulla on valtakunnallisesti arvokkaiksi nimettyjä alueita. Seudulta löytyy erinomaisia mahdollisuuksia luontomatkailuun mm. melonnan, retkeilyn, ratsastuksen sekä perinne- ja  kotieläintilojen ystäville.

Varis huilaa puussa Loimijoella
© Matti Norr

Loimijoki on Kokemäenjoen suurin sivujoki ja sillä on merkittävä vaikutus Kokemäenjoen veden laatuun. Ylänköseudun muutamia järviä lukuun ottamatta alueen vesistöjen ekologinen tila on pääosin tyydyttävä tai välttävä. Suurimpia vesienhoidollisia haasteita ovat maan eroosioherkkyys, maataloudesta peräisin oleva hajakuormitus, tulvariskien hallinta sekä vieraslajit (esim. isosorsimo).

Vuodesta 2016 seudulla on aktiivisesti edistetty vesienhoitoverkostojen rakentumista ja toimintaa.  Verkostotyön tavoitteena on virkistää paikallista vesienhoitoa ja parantaa sen vaikuttavuutta vahvistamalla kunta- ja maakuntarajat ylittävää sidosryhmien yhteistyötä ja viestintää Loimijoen koko valuma-alueella.
 

Tietoa Loimijoesta

Valuma-alueen pinta-ala: 3 138 km2
Alueen maakunnat: Kanta-Häme, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Satakunta
Suurimmat kunnat: Tammela, Forssa, Humppila, Jokioinen, Loimaa, Huittinen ja Punkalaidun.
Lisäksi valuma-alueella on osia seuraavista kunnista: Urjala, Hämeenlinna, Loppi, Karkkila, Somero, Koski TL, Oripää ja Säkylä.
Pääuoma: Loimijoki (114 km)
Suurimmat sivujoet: Kojonjoki/Koenjoki/Koijoki, Niinijoki, Kourajoki, Jänhijoki, Punkalaitumenjoki
Peltoprosentti: n. 40 %
Järvisyys valuma-alueesta: 2,74%


Loimijoen vesistöalueen teemasivuja hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus

Julkaistu 25.6.2018 klo 13.20, päivitetty 20.12.2018 klo 16.50