LNG terminaali, Outokumpu Stainless Oy, Tornio

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Outokumpu Stainless Oy:n LNG-terminaalihankkeen YVA-menettelyn ohjausryhmän kokousmuistio 19.3.2013.pdf (187 Kb)

Hankekuvaus

LNG-terminaaliin on suunniteltu rakennettavaksi LNG-laivojen vastaanotto-, purku- ja täyttöasemat, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteistot ja yhdestä kahteen tilavuudeltaan 70 000 kuutiometrin varastosäiliötä. Kaasun jakelua varten Röyttän teollisuusalueelle rakennetaan putkisto ja autolastausterminaali LNG-säiliöautoille. Putkistoa myöten LNG johdetaan terästehtaan käyttökohteisiin. Torniosta LNG kuljetetaan lastausterminaalista säiliöautoilla tai junilla Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin asiakasterminaaleihin ja kulutuskohteisiin. Hankkeeseen kuuluu Tornion Voima Oy:n uusi suunniteltu LNG-kaasua käyttävä voimalaitos, joka tulee sijaitsemaan Röyttän teollisuusalueella LNG-terminaalin tai Tornion Voiman nykyisen voimalaitoksen yhteydessä. Hankkeeseen kuuluu myös vesistötäyttöjä ja ruoppauksia satama-alueella.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 1 (VE 1): Röyttän satamaan rakennetaan LNG-terminaali, vetoisuudeltaan 70 000 kuutiometriä oleva säiliö, säiliöautojen lastausalue, nestemäisen maakaasun höyrystyslaitteisto ja Tornion Voima Oy:n uusi LNG-kaasua käyttävä voimala (sijoitusvaihtoehdot 1 ja 2). LNG:n vuosittainen käyttö on enimmillään 540 000 kuutiometriä.

Vaihtoehto 2 (VE 2): Röyttän satamaan rakennetaan LNG-terminaali, kaksi vetoisuudeltaan 70 000 kuutiometriä olevaa säiliötä, säiliöautojen lastausalue, nestemäisen maakaasun höyrytyslaitteisto ja Tornion Voima Oy:n uusi LNG-kaasua käyttävä voimala (sijoitusvaihtoehdot 1 ja 2). LNG:n vuosittainen käyttö on enimmillään 800 000 kuutiometriä.

Nollavaihtoehto (VE 0): Hanketta ei toteuteta. Vastaava energia tuotetaan nykyisellä tavalla propaanilla jatkossakin. Tornion Voima Oy:n uutta LNG-kaasua käyttävää voimalaa ei toteuteta.

Julkaistu 31.5.2013 klo 10.50, päivitetty 18.6.2019 klo 13.33

Julkaisija: