Lieksan Teollisuuskylä Oy:n biojalostamo- ja bioterminaalihanke, Lieksa

 • Arviointiohjelma saapunut: 16.7.2013, päivitetään sivulle 1.8.2013 (pdf, 3 Mt)
 • Arviointiohjelman kuulutus (pdf)
 • Arviointiohjelma nähtävillä: 01.08.-13.09.2013
 • Hankkeen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn esittelytilaisuus pidetään Surpeenvaaran koululla, Kaarlontie 4, Lieksa, tiistaina 03.09.2013 klo 17.00
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Itä-Suomen AVI/peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus/kalatalouspalvelut, Lieksan kaupunginhallitus, Lieksan ympäristölautakunta, Lieksan perusturvalautakunta, Lieksan luonnonystävät ry, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry, Pielisen kalastusalue, Pohjois-Savon ELY-keskus/liikenne ja infrastruktuuri
 • Lausuntojen määräaika: 13.9.2013
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 14.10.2013 (pdf)
 • Arviointiselostus saapunut: 8.10.2014
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 16.10.2014 (pdf)
 • Arviointiselostus nähtävillä: 16.10. - 21.11.2014
  • Osa1 (pdf, 2,8 Mt) (Tiivistelmä, Luku 1: Tiedot hankkeesta, Luku 2: Tekninen kuvaus, Luku 3: Hanketta koskevat säädökset ja tarvittavat luvat)
  • Osa 2 (pdf, 23 Mt) ( Luku 4: YVA ja sen aikataulu, Luku 5: Arvioidut ympäristövaikutukset ja arvioinnin toteuttaminen, Luku 6: Ympäristön nykytila ja arvioidut ympäristövaikutukset)
  • Osa 3 (pdf) ( Luku 7: Vaikutusten yhteenveto, Luku 8: Vaihtoehtojen vertailu ja toteuttamiskelpoisuus, Luku 9: Vaikutusten vähentäminen, Luku 10: Vaikutusten arvioinnin epävarmuustekijät, Luku 11: Ympäristöriskit ja niiden hallinta, Luku 12: Vaikutusten seuranta, Luku 13: Lähdeluettelo, Luku 14: Liitteet)
  • Liite 1A (pdf, 8,6 Mt) (Kevätniemen luontoselvitys 2013)
  • Liite 1B (pdf, 2 Mt) (Kevätniemen luontokartoitus 2013, kartta)
  • Liite 2 (pdf, 1,6 Mt) (Täydennys Kevätniemen luontoselvitykseen 2013)
  • Liite 3 (pdf) (Linnustoselvitys)
  • Liite 4 (pdf, 6,5 Mt) (Biojalostamon ilmapäästöjen leviämismallinnus)
  • Liite 5A (pdf) (Biojalostamon ja Kevätniemen teollisuusalueen meluselvitykset)
  • Liite 5B(pdf, 45 Mt) (Meluvyöhykekartat)
  • Liite 6 (pdf) (Maaperätutkimusten porakonekairausten sijoituskaavio)
  • Liite 7 (pdf) (Liikenneselvitys)
  • Liite 8 (pdf) (Kemikaalitietolomake)
 • Esittelytilaisuus: 11.11.2014 klo 18.00 Lieksan Teollisuuskylä Oy:n tiloissa, Energiatie 2, Lieksa
 • Lausunto pyydetty seuraavilta: Itä-Suomen AVI/peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus/kalatalouspalvelut, Lieksan kaupunginhallitus, Lieksan ympäristölautakunta, Lieksan perusturvalautakunta, Lieksan luonnonystävät ry, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry, Pielisen kalastusalue, Pohjois-Savon ELY-keskus/liikenne ja infrastruktuuri
 • Lausuntojen määräaika: 21.11.2014
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 23.1.2015 (pdf, 2 Mt)

Hankkeen kuvaus:

Hanke käsittää biojalostamon ja bioterminaalin rakentamisen Lieksan kaupunkiin Kevätniemen teollisuusalueelle. Hankkeeseen liittyvät toiminnallisesti lisäksi alueelle suunniteltavat uudet tie- ja raideliikennejärjestelyt. Hanke käsittää yhden tai kahden biojalostamoyksikön rakentamisen alueelle, jolloin bioöljyn (pyrolyysiöljy) tuotanto olisi tasolla 90 000 – 180 000 tn vuodessa. Bioöljyn raaka-aineena käytetään metsäbiomassaa, jonka kulutus toteutusratkaisusta riippuen vaihtelee 350 000-700 000 kiinto-m3:iin vuodessa. Bioöljy valmistetaan käyttämällä nopeaa pyrolyysitekniikkaa, jossa lämmönsiirtoaineena käytettävä hiekka lämmitetään erillisellä leijupetikattilalla.


  
Julkaistu 30.7.2013 klo 15.28, päivitetty 31.5.2019 klo 8.05