Lavakorven tuulivoimahanke, Oulu

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hanke

Lavakorven Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Oulun kaupungin itäosaan. Alue sijaitsee entisen Ylikiimingin kunnan Ala-Vuoton kylän tuntumassa. Suunnittelualueen olosuhteista on laadittu Suomen Tuuliatlas –tietojen perusteella maaston muodot huomioon ottava tuulisuusmallinnus, jota on käytetty apuna voimaloiden alustavan sijoitussuunnitelman laadinnassa. Alustavassa sijoitussuunnittelussa on otettu huomioon myös etäisyys asutukseen, ympäristökohteisiin, tiestöön ja suunnittelualueen rajaan. Tuulivoima-alueen muiden rakenteiden (huoltotiet, maakaapelit, muuntoasema) sijainnit suunnitellaan, selvitetään ja arvioidaan arviointimenettelyn aikana.

Vaihtohedot

Vaihtoehto 0 (VE 0) : Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto 1: Rakennetaan 59 nimellisteholtaan 4,5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus on enintään 167 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 235 metriä.

Sähkönsiirto
Vaihtoehto A: Tuulivoimapuiston sähköasema liitetään yleiseen sähköverkkoon Muhoksen Pyhäkosken tai yhäselän sähköasemalla. Liittyminen Pyhäkosken sähköasemaan tapahtuu uudella noin 38 km pituisella 110 kV:n voimajohdolla tai vaihtoehtoisesti Pyhänselän sähköasemaan uudella noin 35 km pituisella 400 kV:n voimajohdolla.
Vaihtoehto B: Tuulivoimapuiston sähköasema liitetään yleiseen sähköverkkoon Muhoksen Pällin sähköasemalla. Liittyminen sähköasemaan tapahtuu uudella noin 37 km pitkälla 110 kV:n voimajohdolla, joka sijoitetaan omaan uuteen johtokäytävään.

Julkaistu 10.6.2016 klo 15.14, päivitetty 13.10.2016 klo 12.48