Ympäristötietoa - Lappi

Lappia koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla:

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi

Vesitilanne ja ennusteet

Tulviin varautuminen

Pintavedet

Pohjavedet

Vesiensuojelu

Vesien käyttö

Luonto

Kulutus ja tuotanto

Paras tekniikka BAT

Elinympäristö ja kaavoitus

Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kartat ja tilastot

Ympäristön tila

Luonnonvarat

Ilmastonmuutos ja energia

Yhdyskuntarakenne

Ilman epäpuhtaudet

Makea vesi ja meri

Luonnon monimuotoisuus

Vihreä talous

Teemasivut

Julkaistu 9.5.2018 klo 12.46, päivitetty 31.3.2021 klo 11.19
Julkaisija: