Lännenpuolen Lohi Oy:n Loukeenkarin kalankasvattamon laajennushanke, Kustavi

Hankkeen tavoitteena on olemassa olevan kalankasvatustoiminnan merkittävä laajentaminen nykyisellä sijaintipaikalla Loukeenkarin alueella Kustavin kunnassa. Loukeenkarin olemassa olevalla kasvattamolla on ympäristölupa 300 tonnin vuotuiselle tuotannolle. Kalat kasvatetaan 0,4 kg keskipainosta 1,5-2,0 kg keskipainoon yhden kasvatuskauden aikana. Hanke käsittää verkkoaltaat, ruokinta-automaatit sekä tarvittavat toiminnan valvonnan mahdollistavat rakenteet. Rehuvarastot sijoittuvat maalle, rehua toimitetaan automaatteihin veneellä. Kalankasvattamo toimii kausittain toukokuusta marraskuuhun. Hanke käsittää kirjolohen loppukasvatuksen eikä siihen sisälly kalan talvisäilytystä, poikaskasvatusta tai perkaamotoimintaa. Hankkeessa tukeudutaan em. toiminnoissa Lännenpuolen Lohi Oy:n hallinnassa oleviin kasvattamoihin sekä yhteistyökumppaneiden toimintoihin. Hanke sijoittuu ulkosaaristoon Saaristomeren ja Selkämeren vaihettumisalueelle Kihdin pohjoisosaan ja noin 800 metrin etäisyydelle Ahvenanmaan aluevesirajasta. Hankealueelta etäisyyttä lähimpiin vakituisiin ja vapaa-ajan asuntoihin on useampi kilometri.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Toteutusvaihtoehdot on sijainnin ja volyymin osalta muotoiltu siten, että kalankasvatuksen toimintaketju on kokonaisuudessaan liiketaloudellisesti kannattava. Merikasvatukseen sopivia, toisenlaiseen tekniikkaan perustuvia kasvattamovaihtoehtoja ei toistaiseksi ole olemassa, joten kaikissa toteutusvaihtoehdoissa arvioidaan samanlaista tekniikkaa. Koska sijaintipaikka on sijainninohjaussuunnitelmassa todettu mahdolliseksi alueeksi kalankasvatukselle, ei eri vaihtoehtoja ole lähdetty tarkastelemaan toisten, huonommin toimintaan sopivien alueiden kautta.

Toteutusvaihtoehdot on muodostettu kuormituslähtöisesti perustuen eri kasvatusvolyymien aiheuttamaan kuormitukseen. Kirjolohen teuraskalakasvatuksesta aiheutuva ominaiskuormitus (kuormitus tuotantoyksikköä kohden) on 4,28 g fosforia (P) ja 40,2 g typpeä (N) tuotettua kalakiloa kohti (1. taulukko). Veteen joutuvista ravinteista vain osa on liukoisessa muodossa. Liukoisen typen määräksi voidaan olettaa 36 % ja liukoisen fosforin määräksi 9 %.

1. Toteutusvaihtoehdot

Toteutusvaihtoehto

Ravinnekuormitus

Vuotuinen
lisäkasvu

Nollavaihtoehto (nykyinen toiminta)

1200 kg/a P; 12 000 kg/a N

n. 300 t/a

TV1

3000 kg/a P; 30 000 kg/a N

n. 800 t/a

TV2

4000 kg/a P; 40 000 kg/a N

n. 1000 t/a

TV3

5000 kg/a P; 50 000 kg/a N

n. 1200 t/a


Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/lannenpuolenlohiYVA

Julkaistu 1.10.2018 klo 12.40, päivitetty 14.9.2020 klo 12.32

Aihealue: