Uhanalaisuusarviointi 2019

Punainen kirja 2019 Save the Date
 

 

Miten Suomen lajit voivat? Kuinka moni lajeistamme on uhanalainen? Mitkä eliöryhmät ovat uhanalaisimpia? Millä keinoilla lajistomme tilannetta voidaan parantaa?

Suomen lajien uhanalaisuus on arvioitu nyt viidettä kertaa. Arviointi on toteutettu asiantuntijatyöryhmissä noin 180 asiantuntijan voimin. Mittavan työn tuloksena on syntynyt Suomen lajien Punainen kirja, joka sisältää arvion lähes 22 500 lajin uhanalaisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Punaisen kirjan tulokset julkistetaan perjantaina 8.3.2019 kello 9.15-15.00 Helsingin Säätytalolla.

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuutta on mahdollista seurata suorana verkkolähetyksenä tämän linkin kautta.

Uhanalaisuusarvioinnin toteutus

Arvioinnissa on noudatettu Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) kehittämää uhanalaisuusluokitusta ja kriteereitä sekä niiden soveltamisohjeita. Uuteen suomenkieliseen arviointioppaaseen on koottu keskeisimmät osat IUCN:n ohjeista, kansalliset lisäykset ja käytännöt sekä arviointien dokumentointivaatimukset.

Materiaaleja

Opas eliölajien uhanalaisuuden arviointiin

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) arviointiohjeet

Muita materiaaleja

Työkaluja esiintymisalueen (AOO) laskemiseksi

Arviointikoulutus lajien uhanalaisuuden arvioijille 2.2.2017, esitykset

Eliötyöryhmäseminaari 8.11.2017, esitykset

 

Arviointiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää arvioinnin vetäjien yhteiseen sähköpostiosoitteeseen: uhanalaisetlajit@ymparisto.fi

 

Lisätietoja  

Vanhempi tutkija Ulla-Maija Liukko, Suomen ympäristökeskus (SYKE), puh. 0295 251 387, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, puh. 0400 143 876, etunimi.sukunimi@ym.fi [etunimi=esko.o.]

Julkaistu 12.1.2017 klo 16.25, päivitetty 13.2.2019 klo 12.30