Laaksosen tila, broilerikasvattamon laajennushanke, Marttila

Laaksosen tila on käynnistänyt suunnitteluhankkeen, jossa laajennetaan olemassa olevaa broilerikasvattamoa. Hanke sijoittuu Marttilan kunnassa Ollilan kylätaajamassa sijaitsevalle kiinteistölle Kraappala 480-409-5-17. Hanke sijoittuu maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle nykyisten kahden broilerikasvattamon läheisyyteen. Kulku tilalle tapahtuu valtatietä 10 joko itään tai länteen. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1-1,5 km:n säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankevastaavalla on samanaikaisesti käynnissä Marttilassa toinen broilerikasvattamon laajentamishanke ja ympäristövaikutusten arviointimenettely Korimäen tilalla. Tilat sijaitsevat noin 7 km:n päässä toisistaan.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus


Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/laaksosentilanYVA

Julkaistu 15.11.2019 klo 15.59, päivitetty 14.9.2020 klo 12.34

Aihealue: