Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan, kymPOVERI

kymPOVERI kuva 11.9.2012 alkaneen hankkeen tavoitteet:
  • Ehkäistään pohjavesiriskejä
  • Varmennetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohjavesialueiden hyvä tila
  • Parannetaan alueiden käytettävyyttä vedenhankintaan
  • Kartoitetaan Kymenlaakson tärkeimpien pohjavesialueiden riskit/riskitoiminnot ja annetaan toimenpide-ehdotukset niiden ehkäisemiseksi
  • Projekti toteuttaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviä (2000/60/EY) sekä lakia vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) laatimalla riskipohjavesialueille ominaispiirteiden lisätarkastelut, tässä tapauksessa suojelusuunnitelmat.
 

Hankkeessa tapahtuu

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ovat valmistuneet

kymPOVERIN hankeryhmä on perustettu 11.3.2013 ja ohjuasryhmä 7.1.2013

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien kommentointiaika on päättynyt

kymPOVERI- hanke ottaa pohjavesinäytteitä ja asentaa pohjavesiputkia 18.11.2013

kymPOVERI hankkeeen maastotyöt käynnistyneet10.7.2013, linkki ELY-keskus.fi:n sivuille

kymPOVERin ensimmäinen tiedote16.10.2012, pdf

Hankesuunnitelma hyväksyttiin ELYssä 26.3 2012

Lisätietoja antavat:

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Projektisuunnittelija Sanna Tiaskorpi
P. 0295 029 316
email: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Postiosoite:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
PL 1041
45101 Kouvola

kymPOVERI logoyhd

Julkaistu 19.11.2013 klo 8.21, päivitetty 28.5.2019 klo 17.40