Hyppää sisältöön

Kunkun parkki -hanke, Tampere

Hankkeen sivut: www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus/asemakaavoitus/kunkunparkki

Kunkun parkki -hankkeen YVA-selostus (15.10.2015)

Tampereen kaupunki on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Tampereen maanalaisen pysäköintilaitoksen, Kunkun parkki -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus).

Hanke

Hankkeessa suunnitellaan pysäköintihallit, huoltotilat sekä yhteydet muihin maanalaisiin tiloihin, katutasolle ja kiinteistöihin. Hanke rajoittuu lännessä Koulukatuun, etelässä Tiiliruukinkatuun, pohjoisessa Paasikivenkatuun ja idässä Tammerkosken itärantaan. Pysäköintilaitos muodostuu kallioon louhittavista pysäköintihalleista ja huoltotiloista, jotka sijoittuvat Kuninkaankadun ja Hämeenkadun alapuolelle. Pysäköintilaitoksessa on maanalainen ajoyhteys P-Hämppiin ja mahdollisuus toteuttaa maanalainen ajoyhteys Frenckellin pysäköintilaitokseen. Hankkeessa louhitaan kalliota vaihtoehdosta riippuen noin 350 000–525 000 kiintokuutiometriä. Ajoramppien kautta kuljetetaan työn aikana ramppialueen maa- ja kallioainesta sekä pysäköintihallien kalliolouhetta.

Arvioidut pysäköintilaitos-vaihtoehdot

Pysäköintilaitosvaihtoehtoja on kahdeksan (8), vaihtoehdosta riippuen niissä on 1 000, 1 280 tai 1 440 autopaikkaa. Lisäksi on arvioitu tulevaa tilannetta ja vaikutuksia, mikäli Kunkun parkkia ei rakenneta (0-vaihtoehto).

Ajoyhteydet katuverkosta pysäköintilaitokseen ovat vaihtoehdosta riippuen joko Hämeenpuistossa, Satamakadulla tai Paasikivenkadulla. Hämeenpuistossa on lisäksi kolme eri ramppien sijoitusvaihtoehtoa; Hallituskadun ja Satamakadun välissä tai Tiiliruukinkadun ja Pyhäjärvenkadun välissä tai Puuvillatehtaankadun ja Satakunnankadun välissä. Kirkkokadulle on suunniteltu työmaa-aikaisena louhintareittinä toimiva väliaikainen ajoyhteys.

YVA-selostus on yleisön nähtävillä 15.10.–30.11.2015 Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B, ja lisäksi arviointiohjelma on luettavissa Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 ja Lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1 sekä Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/kunkunparkkiYVA

YVA-selostuksesta järjestetään kaikilla avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 4.11.2015 kello 18–20 Galleria Nottbeckissa, Finlaysonin alue, Media 54, Satakunnankatu 18, Tampere.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin tammi-helmikuussa 2016 ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille. Lisäksi arviointien tarkemmat erillisraportit ovat luettavissa Internet-sivuilta tai sivulla olevan linkin kautta.

YVA-selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 30.11.2015 mennessä osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Erillisselvitykset

 

Kunkun parkki -hankkeen YVA-ohjelman täydennys (19.2.2015)

Tampereen kaupunki on toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle Tampereen maanalaisen pysäköintilaitoksen, Kunkun parkki -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) täydennyksen.

Täydennys arvioitaviin vaihtoehtoihin

Alkuperäisessä arviointiohjelmassa on esitetty kaksi ajoramppivaihtoehtoa joko Satamakadulle tai Hämeenpuistoon. Ajorampeista on yhteys Kunkun parkin Hämeenkadun pysäköintihallin länsipäähän. Näsinkallion maanalaisen eritasoliittymän sijainti ja katuverkkoyhteys Näsijärvenkadulle on suunniteltu tiesuunnitelmissa ja asemakaavassa, ja arviointiohjelmassa on vasta esitetty yhteys Kuninkaankadun pysäköintihallin pohjoispäästä asemakaava-alueen reunaan. Kunkun parkista on myös tunneliyhteys Hämpin parkkiin, ja mahdollisuus yhdistää Kunkun parkki ja Frenckellin pysäköintilaitos tunnelilla.

Täydennetyssä arviointiohjelmassa on esitetty Näsijärvenkadun ajorampin sijaan kaksi vaihtoehtoista yhteyttä, joihin liittyy myös ajoyhteys Rantatunnelin maanalaiseen eritasoliittymään. Uudet ajoramppi-vaihtoehdot ovat:

Hämeenpuiston pohjoisosaan sijoittuva ajoramppi (VE Suppea + Hpohj)

Paasikivenkadulle Näsinkallion pohjoispuolella sijoittuva ajoramppi (VE Suppea + P)

Hankkeessa suunnitellaan pysäköintihallit, huoltotilat sekä yhteydet muihin maanalaisiin tiloihin, katutasolle ja kiinteistöihin. Hankkeessa louhitaan kalliota vaihtoehdosta riippuen noin 350 000–600 000 kiintokuutiometriä. Ajoramppien kautta kuljetetaan työn aikana ramppialueen maa- ja kallioainesta sekä todennäköisesti myös pysäköintihallien kalliolouhetta.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelman täydennyksestä 9.4.2015 (pdf, 304 kt)

YVA-ohjelman täydennys on yleisön nähtävillä 19.2.–23.3.2015 seuraavissa paikoissa:

  • Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B
  • Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2
  • Lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1
  • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä osoitteessa
  • www.ymparisto.fi/kunkunparkkiYVA (tämä sivu)

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelman täydennyksestä tulee nähtäville ja luettavaksi  huhti-toukokuussa 2015 edellä mainittuihin paikkoihin sekä tälle sivulle.

YVA-ohjelman täydennyksestä voi esittää kirjallisia mielipiteitä 23.3.2015 mennessä osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Kunkun parkki -hankkeen YVA-ohjelma (12.9.2013)

Hanke rajoittuu lännessä Koulukatuun, etelässä Tiiliruukinkatuun, pohjoisessa Satakunnankatuun ja idässä Tammerkosken itärantaan.

Pysäköinti-luolastoon on suunniteltu noin 1700 autopaikkaa. Pysäköintilaitosten alapuolelle louhitaan huoltotilat. Hämeenkadun alla pysäköintilaitoksessa on noin 30 m poikkileikkaus ja muuten laitokset noudattavat maanpäällisen katutilan rajoja. Hankkeessa louhitaan kalliota yhteensä noin 300 000 kuutiometriä. Pysäköintiluolan päälle jää vähintään 10 m kalliota. Lisäksi yhteydet muihin maanalaisiin tiloihin ja väylin sekä maanpäälle kuten katutasolle ja kiinteistöihin selvitään.

Vaihtoehto 1. Pysäköintilaitoksen länsipään sisään- ja ulosajoramppi on Hämeenpuistossa.

Vaihtoehto 2. Pysäköintilaitoksen länsipään sisäänajoyhteys kulkee Papinkadun alapuolella ja sisään- ja ulosajoramppi on Satamakadulla.

Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta. Pysäköinti ja huolto ovat edelleen maan pinnalla. Keskustan katutilaa ja pysäköintiä kehitetään muilla keinoin.

Arviointiohjelma

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 29.11.2013 osa 1  (pdf, 239 kt ) ja osa 2 (pdf, 165 kt)

YVA-ohjelma on yleisön nähtävillä 12.9.–25.10.2013 vaikutusalueen kunnissa: Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B, Lempäälän kunnan palvelupiste, Tampe-reentie 8, Kangasalan ympäristöpalvelukeskus, Urheilutie 13, Pirkkalan kunnanvirasto, Suupantie 11, Nokian kaupungintalo, Harjukatu 23, Ylöjärven kaupungintalo, Kuruntie 14.

Arviointiohjelma on luettavissa: Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 ja Lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1, Lempäälän pääkirjasto, Lempäälän Aleksi 1, Pirkkalan pääkirjasto, Suupantori 2, Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2, Nokian pääkirjasto, Härkitie 6 ja Ylöjärven Leija, Koivumäentie 2 sekä Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin marras-joulukuussa 2013 ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille.

Kunkun Parkki-hankkeen YVA-ohjelmasta, ja samalla asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), on kaikille avoin yleisötilaisuus torstaina 3.lokakuuta 2013 klo 17.30–20 alkaen Pantin auditoriossa, Puutarhakatu 11.

YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 25.10.2013 mennessä osoitteella Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Julkaistu 9.9.2013 klo 10.09, päivitetty 6.9.2019 klo 14.32

Julkaisija: