Korvanevan turvetuotantohanke, Jalasjärvi

Korvaneva sijaitsee noin 6,5 kilometriä Jalasjärven keskustasta lounaaseen. Suunniteltu kokonaispinta-ala Korvanevan turvetuotantoalueella on 305,4 ha. Suunniteltu tuotantoalue sijaitsee olemassa olevien turvetuotantoalueiden ympäröimänä. Pohjoisosan tuotantolohkot rajoittuvat Kontionevan tuotantoalueeseen ja eteläiset lohkot ovat Iso-Korvanevan tuotantoalueen läheisyydessä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen täydennys

Vapo Oy on toimittanut täydennyksen, johon on lisätty yksi arvioitava toteutusvaihtoehto (VE2) niin että ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE1 ja VE2) sekä ns. 0-vaihtoehtoa (VE0).

  • Vaihtoehto VE0: Korvanevan hanketta ei toteuteta ja alue säilyy nykyisessä tilassa.
  • Vaihtoehto VE1: koko 305,4 ha:n alue otetaan turvetuotantoon. Ympäristöturpeen tuotanto on 85 000 m3 vuodessa ja jyrsinpolttoturpeen tuotanto 142 000 m2 vuodessa. Turpeen kuljetus suuntautuu pääasiassa Seinäjoelle. Vuosittainen kuljetusmäärä on noin 1020 rekkakuormaa.
  • Vaihtoehto VE2: Korvanevan metsäojitetut alueet (229,9 ha) otetaan turvetuotantoon. Ojittamattomat alueet (82,5 ha) jäävät turvetuotannon ulkopuolelle. Ympäristöturpeen tuotanto on 62 000 m3 vuodessa ja jyrsinpolttoturpeen tuotanto 103 000 m2 vuodessa. Turpeen kuljetus suuntautuu pääasiassa Seinäjoelle. Vuosittainen kuljetusmäärä on noin 741 rekkakuormaa.

 

Julkaistu 13.11.2015 klo 12.30, päivitetty 11.9.2019 klo 12.42