Korsnäsin Merituulipuisto, Korsnäs

Hankkeen kuvaus:

Merialueelle Korsnäsin länsipuolelle suunnitellaan merituulipuistoa noin 10 - 15 kilometrin etäisyydelle rannikosta noin 18 000 hehtaarin kokoiselle selvitysalueelle, joka on kokonaisuudessaan Suomen aluevesillä. Lähimmät suuret saaret sijaitsevat noin 7,5 kilometriä tuulivoimapuistoalueesta, pohjoisessa pieniä saaria on noin 3 - 4 kilometrin päässä. Lännessä hankealue rajautuu yli 20 metriä syviin vesiin. Vaikeiden jääolojen takia pidetään kannattavan rakentamisen maksimisyvyytenä noin 20 metriä ja tähdätään suurilla perustuksilla varustettujen 5 MW:n turbiinien käyttämiseen. Hankkeella on kolme erikokoista vaihtoehtoa (150 MW, 600 MW ja 800 MW) nollavaihtoehdon lisäksi. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös sähkön siirto valtakunnan verkkoon. Mantereelle rakennetaan merikaapeliyhteys tuulipuiston merisähköasemalta. Sähköverkkokytkentää tarkastellaan maa- alueella kolmen vaihtoehtoisen reittiratkaisun kautta, kytkentäpisteenä joko Mustasaaren Tuovila (merikaapelin rantautumiskohdasta noin 65 kilometrin etäisyys) tai Kristiinankaupunki. Hankealue on selvityksessä Merenkurkun ja Perämeren tuulivoimalle soveltuvista alueista (Ympäristöministeriö 2004) katsottu edulliseksi tuulivoima-alueeksi, ja se on huomioitu laadittavana olevassa maakuntakaavaehdotuksessa.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen vaihtoehtoina tarkastellaan arviointiohjelmassa nollavaihtoehtoa ja kolmea erikokoista vaihtoehtoa samalla noin 18 000 hehtaarin kokoisella selvitysalueella, sekä kolmea eri sähköverkkokytkentäreittiä:

 • VE 0; hanke ei toteudu, vuoden 2013 tilanne. Tuulipuiston tuotantomäärää vastaava sähkömäärä tuotettaisiin muualla. Nollavaihtoehdon päästöt lasketaan käyttämällä hiililauhteen päästökertoimia. Tarvittaessa voidaan käyttää myös pohjoismaisen sähköntuotannon keskimääräisiä päästökertoimia.
 • VE 1 (TPVE1); kokonaisteholtaan 600 MW:n (120 x 5 MW) kokoisen tuulipuiston rakentaminen ja käyttö. Tuulipuisto kytketään valtakunnan verkkoon 400 kV:n jännitetasolla. Arvioitu sähköntuotanto olisi noin 2 250 GWh/a. Tuulipuisto rakennetaan vaiheittain, ensimmäinen osa olisi valmiina aikaisintaan vuonna 2013 ja koko tuulipuisto aikaisintaan vuosina 2014 - 2015.
 • VE 2 (TPVE2); kokonaisteholtaan 150 MW:n (30 x 5 MW) tuulipuiston rakentaminen ja käyttö. Tuulipuisto kytketään valtakunnan verkkoon 110 kV:n jännitetasolla. Arvioitu sähköntuotanto olisi noin 560 GWh/a.

Tuulipuisto olisi toiminnassa aikaisintaan vuonna 2013.

 • VE 3 (TPVE3); kokonaisteholtaan 800 MW:n (160 x 5 MW) tuulipuiston rakentaminen ja käyttö. Tuulipuisto kytketään valtakunnan verkkoon 400 kV:n jännitetasolla. Arvioitu sähköntuotanto olisi noin 3 000 GWh/a.

Tuulipuisto rakennetaan vaiheittain, aikataulu sama kuin vaihtoehdossa 1.

 • VE 0, 1, 2 ja 3 lisäksi tarkastellaan maa- alueella kolmea vaihtoehtoista reittiä sähköverkkokytkennälle (VKVE1,VKVE2 ja VKVE3). Tarkka linjaus määritellään YVA- menettelyn aikana ja esitetään arviointiselostuksessa. Lähtökohtana on olemassa olevien voimajohtojen seuraaminen missä se on mahdollista.

Arviointiohjelma

 • Arviointiohjelma.pdf (2063 Kb) saapunut: 16.10.2007
  Arviointiohjelma on nähtävillä: 26.10. - 21.12.2007
  Virka-aikana Korsnäsin kunta Rantatie 4323, Närpiön kaupunki Kirkkotie 2, Maalahden kunta Malminkatu 5, Jurvan kunta Koulutie 8, Mustasaaren kunnantalo Keskustie 4, Vaasan kaupunki Vaasan kaupungin kansalaisinfo Kirjastonkatu 3, Laihian kunnanvirasto Laihiantie 28.
  Arviointiohjelma on toimitettu nähtäville myös kuntien pääkirjastoihin: aukioloaikana Korsnäs Rantatie 4323, Närpiö Kirkkotie 2, Maalahti Malmink. 5, Jurva Koulutie 3, Mustasaari Kulttuuritalo Koulutie 1, Vaasa Kirjastonkatu 3, Laihia Laihiantie 39.
 • Kuulutus ja arviointiohjelma julkaistaan lisäksi hankkeesta vastaavan WPD Finland Oy:n internetsivuilla osoitteessa http://www.wpd.fi
 • Kuulutus.pdf (19 Kb): 25.10.2007
 • Kuulemistilaisuudet: Arviointiohjelmasta 12.11.2007 Korsnäsissä 18:00 Korsnäs Kurscenter ruokasali, Silverbergsvägen 23 ja 13.11.2007 Maalahdessa 18:00 kunnantalolla istuntosalissa, Malminkatu 5.
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta
 • Lausuntojen määräaika: 21.12.2007
 • Yhteysviranomaisen lausunto.pdf (190 Kb): 31.1.2008
Julkaistu 24.10.2007 klo 0.00, päivitetty 3.8.2022 klo 11.14