Korpivaaran tuulivoimapuisto, Liperi

Korpivaara Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Liperin kunnan Korpivaaran alueelle. Alue sijaitsee Liperin Kaatamon seudulla Korpivaaran alueella, noin 17 kilometriä Liperin keskustan länsipuolella, 4 km länteen Kaatamon seudun Ristinkylästä. Outokummun ja Heinäveden kuntarajat sijoittuvat länteen ja etelään noin 600 metrin ja 3 kilometrin päähän. Suunnitteilla olevat tuulivoimalat, enintään 9 tuulivoimalaa, ovat teholtaan noin 6–10 MW ja tuulivoimahanke on teholtaan noin 60 MW. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1426,2 ha.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankekehityksen ja myös sijoitussuunnittelun lähtökohtina ovat olleet tuulivoimatuotantoon liittyvät alueelliset lähtökohdat kuten tuulisuus, sähkönsiirtomahdollisuudet ja maankäytölliset olosuhteet. Hankkeessa tarkastellaan yhden toteutusvaihtoehdon lisäksi ns. nollavaihtoehtoa.

Vaihtoehto 0 (VE0)

Vaihtoehdossa 0 (VE0) Korpivaaran alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja joitain muita sähköntuotantomenetelmiä käyttäen.

Vaihtoehto 1 (VE1)

Vaihtoehdossa VE1 Korpivaaran alueelle rakennetaan enintään 9 voimalan tuulipuisto. Toteutettavien voimaloiden napakorkeus on enimmillään 200 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW. Hankkeen kokonaisteho on noin 60 MW.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman paperiversio on luettavissa 7.2.2022–9.3.2022:

Liperin kunnan ilmoitustaululla, Varolantie 3, 83100.

Kunnan palvelupiste on avoinna ma-pe klo 9–15.

Nähtäville asetettuun aineistoon voi tutustua myös Liperin, Viinijärven ja Ylämyllyn kirjastoissa niiden aukioloaikoina https://www.liperi.fi/kirjastot.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus järjestettiin Penttilä-salissa (Koulukuja 1, Liperi) noudattaen AVI:n koronaohjeistusta 22.2.2022 klo 17–19. Tilaisuuteen oli myös etäosallistumismahdollisuus.Tilaisuuden tallenne oli katsottavissa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen YouTube-kanavalla 17.3.2022 asti.

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Liperin kunta, PL 20, 83101 LIPERI tai sähköpostitse kirjaamo@liperi.fi viimeistään 9.3.2022 mennessä.

Liitteet

Julkaistu 2.2.2022 klo 8.00, päivitetty 23.2.2023 klo 9.18