Kontiosuon pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikka, Joensuu

Joensuun kaupunki suunnittelee pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikan perustamista Joensuun Iiksenvaaran kaupunginosaan, Kontiosuolle. Joensuun kaupungilla on tarve perustaa riittävän suuri ylijäämämaiden maankaatopaikka, sillä olemassa olevat maankaatopaikat ovat täyttymässä. Pilaantumattomia ylijäämämaita muodostuu kaupungin omista katu- ja yleisten alueiden rakennuskohteista tällä hetkellä 150 000 – 180 000 ktr m³ vuodessa. Ensisijainen tavoite on ohjata ylijäämämaat hyötykäyttöön esimerkiksi meluvalleihin. Läjitysalueelle läjitetään ne jakeet, joille ei löydy hyötykäyttökohdetta. Läjitysalueen yhteyteen suunnitellaan myös kierrätyskenttätoimintaa.

Hankealueella on jo Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 21.12.2016 myöntämä ympäristölupa maankaatopaikalle 210 000 m³ kokonaisläjitysmäärälle, alle 50 000 t vuotuiselle läjitysmäärälle. Alueelle suunnitellaan nyt olemassa olevan ympäristöluvan mukaista toimintaa suurempaa pilaantumattomien ylijäämämaiden maankaatopaikkaa maksimissaan noin 1 250 000 m³ kokonaisläjitysmäärälle, vuotuisen läjitysmäärän ollessa noin 80 000 m³.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

VE0 (vaihtoehto 0): Nykytilanne. Kontiosuon maankaatopaikan laajennusta ei toteuteta, Kontiosuon maankaatopaikan läjityksen kokonaismäärä on 210 000 m³ ja alue 3,5 ha suuruinen. Ylin täyttökorkeus on +93 (N2000). Toiminta-aika noin 7 vuotta.

VE1 (vaihtoehto 1): Matala täyttömäki, maankaatopaikka toteutetaan Kontiosuolle n. 12 ha suuruisena, täyttömassojen kokonaismäärä on noin 880 000 m³ ja ylin täyttökorkeus +93 (N2000). Toiminta-aika noin 11 vuotta.

VE2 (vaihtoehto 2): Korkea täyttömäki, maankaatopaikka toteutetaan Kontiosuolle n. 12 ha suuruisena, täyttömassojen kokonaismäärä on noin 1 250 000 m³ ja ylin täyttökorkeus +103 (N2000). Toiminta-aika noin 15 vuotta.

Vaihtoehtojen toiminta-ajat ovat arvioita, VE0 kohdalla vuosittainen läjitysmäärä on ympäristöluvan mukaisesti alle 50 000 tonnia ja VE1 sekä VE2 toiminta-ajat on laskettu vuosittaisen läjitystarpeen mukaisesti, joka voi kuitenkin vaihdella rakentamistoiminnan voimakkuuden mukaan.

(Tiedostot pdf -muodossa, jos ei toisin mainita)

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma saapunut 22.10.2019 (4,8 Mt)

Liitteet:
Liite 1: Suunnitelmaselostus
Liite 2: Suunnitelmakartta, läjitysalue
Liite 3: Kierrätyskentän yleissuunnitelma
Liite 4: Leikkaus A-A
Liite 5: Leikkaus B-B ja C-C
Liite 6: Leikkaus D-D ja E-E
Liite 7: Detaljit

Kuulutus arviointiohjelmasta 1.11.2019

Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta 1.11.2019
Lausunnot: AVI, Joensuun kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus, Siun sote

Lausunto YVA-ohjelmasta 17.12.2019

Arviointiselostus

Arviointiselostus (11,9 Mt)

Liitteet:
Liite 1: Tiedote lähimmälle asutukselle
Liite 2: Liikennemäärätaulukko

Kuulutus arviointiselostuksesta 17.6.2020

Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta 17.6.2020
Lausunnot: As Oy, AVI, Joensuun kaupunki, SiunSote

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä

Päätelmä 25.8.2020

Kuulutus päätelmästä 25.8.2020

Julkaistu 24.10.2019 klo 14.59, päivitetty 17.12.2020 klo 11.53

Aihealue: