Kimpilamminkankaan tuulivoimahanke, Soini ja Ähtäri

Hankkeen kuvaus

Kimpilamminkankaan tuulivoimahanke, Soini ja Ähtäri. Kimpilamminkankaan hankealue sijaitsee noin 8,5 km Soinin kuntakeskuksesta etelään ja noin 20 km Ähtärin kaupungin keskustasta koilliseen. Hankealue käsittää mm. turvetuotantoaluetta. Alueen pinta-ala on noin 2820 ha.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaitoehtoja:

  • Vaihtoehto 0: hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: alueelle toteutetaan enintään 29 tuulivoimalaa. Voimaloiden enimmäismitat ovat napakorkeus 200 m, lavan pituus 100 m ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja hankkeen kokonaisteho on enintään 290 MW.
  • Vaihtoehto 2: alueelle toteutetaan enintään 24 tuulivoimalaa. Voimaloiden enimmäismitat ovat napakorkeus 200 m, lavan pituus 100 m ja kokonaiskorkeus 300 metriä. Voimaloiden yksikköteho on enintään 10 MW ja hankkeen kokonaisteho on enintään 240 MW.

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

  • Vaihtoehto A: rakennetaan uusi noin 30 km pitkä 110 kV voimajohto Alajärven sähköasemalle hankealueelle itäpuolella olevan 110 kV voimajohdon rinnalle.
  • Vaihtoehto B: rakennetaan uusi sähköasema hankealueen länsipuolella olevan 400 kV voimajohdon varteen. Kytkeytyminen valtakunnan verkkoon tapahtuu uuden sähköaseman kautta.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 17.12.2019 klo 12.00, päivitetty 9.12.2020 klo 10.28