Kieku Oy, ”Munakori”-yhteiskanalahanke, Säkylä

Kieku Oy:n hankkeessa suunnitellaan rakennettavan uusi pöytämunatuotantoon tarkoitettu munituskanalakokonaisuus. Hanke sijoittuu Säkylän kuntaan Länsi-Säkylän ja Köyliön väliselle metsäalueelle, kiinteistölle nro 319-405-1-381. Hankealue on rakentamatonta metsämaata. Kulku tilalle tapahtuu Luvalahdentien kautta. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin pohjaksi on kartoitettu ympäristön herkkiä ja häiriintyviä luontokohteita noin 5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta. Hankkeen lähiympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten haju-, liikenne- ja meluvaikutukset, ehdotetaan arvioitavan noin 1-1,5 kilometrin säteellä hankkeen sijoituspaikasta.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

 


Tämän sivun lyhytosote:  www.ymparisto.fi/kiekunkanalanYVA
Julkaistu 11.2.2019 klo 13.12, päivitetty 28.10.2019 klo 11.11

Aihealue: