Kemira Chemicals Oy:n märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon siirtäminen Sastamalaan, Sastamala

Hanke sijoittuu Sastamalan (ent. Äetsän) tehdasalueelle nykyisiin rakennuksiin. Tehdasrakennusten ulkopuolelle rakennetaan säiliöitä sekä niiden suoja-altaat ja täyttöalueet sekä vuoto- ja keräilyaltaita. Kemikaalikuljetukset lisääntyvät noin 500 kuljetuksella vuodessa (nykyisin 6000), ja niitä on ympäri vuorokauden, mutta ne ajoittuvat pääosin päiväsaikaan.

Siirrettävä tuotanto sisältää kolmen kemikaalin valmistuksen panosprosesseina. Vaarallisten kemikaalien käyttö ja varastointi lisääntyy 11 uudella kemikaalilla, ja kemikaalien kulutus noin 2,6 %. Tuotantolinjojen prosessi- ja jäähdytysvesi otetaan Kokemäenjoesta. Prosessien jätevedet kierrätetään tuotannossa tai toimitetaan hävitykseen vaarallisina jätteinä. Reaktorien poistoilma lauhdutetaan ja puhdistetaan.

Arviointiohjelmassa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0. Tuotanto Sastamalan tehtaalla jatkuu nykyisellään. Vaasan tehdas lopetetaan, ja tuotanto loppuu tai siirtyy ulkomaille.

Vaihtoehto 1. Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotanto siirretään Sastamalan tehtaalle tai ulkomaille. Vaasan tehdas lopetetaan.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus

YVA-selostus on yleisön nähtävillä 18.6.–15.8.2014 vaikutusalueen kunnissa: Sastamalan kaupungintalo, Aarnontie 2 A ja Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36 (pois lukien Huittisissa 30.6.–20.7). Arviointiselostus on luettavissa kirjastoissa Keikustie 3, Äetsä ja Lauttakylänkatu 26, Huittinen sekä Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/KemiranSastamalanYVA.     

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin sekä ympäristöhallinnon internet-sivuille syys-lokakuussa 2014.

YVA-selostuksesta on kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 6. elokuuta 2014 klo18–20 Sastamalan tehtaan ruokala Viertolassa, Kemiantie 1.

YVA-selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 15.8.2014 mennessä osoitteella Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi.

 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

YVA-ohjelma on nähtävillä kunnissa ja internetissä

YVA-ohjelma on yleisön nähtävillä 26.2.–10.4.2014 todennäköisen vaikutusalueen kunnissa: Sastamalan kaupungintalo, Aarnontie 2 A ja Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36. Arviointiohjelma on luettavissa kirjastoissa Keikustie 3, Äetsä ja Lauttakylänkatu 26, Huittinen sekä Pirkanmaan ELY-keskuksessa, Yliopistonkatu 38, Tampere. Aineistot löytyvät lisäksi osoitteesta www.ymparisto.fi/KemiranSastamalanYVA.     

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi huhti-toukokuussa 2014 edellä mainittuihin paikkoihin sekä ympäristöhallinnon www-sivuille.

Yleisötilaisuus järjestetään 10.3. Sastamalassa klo 16.30 alkaen

YVA-ohjelmasta on kaikille avoin yleisötilaisuus maanantaina 10.maaliskuuta 2014 klo 16.30–19 Sastamalan tehtaan ruokala Viertolassa, Harmajantie 3.

Kirjallisia mielipiteitä YVA-ohjelmasta voi esittää 10.4.2014 mennessä osoitteella Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

 

Julkaistu 21.2.2014 klo 13.14, päivitetty 6.9.2019 klo 14.29

Julkaisija: