Keliber Oy, Keski-Pohjanmaan litiumprovinssi, Kaustinen ja Kokkola

Hankkeen kuvaus

Litiumprovinssihanke sijoittuu Kaustisen kunnan ja Kokkolan kaupungin alueille. Tarkasteltavana on niin kutsutun nollavaihtoehdon lisäksi kolme varsinaista toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan louhosalueiden vesien johtamisen osalta. YVA-ohjelmaan verrattuna vaihtoehtoja on muutettu siten, että liikennereittien osalta tarkastellaan vain yhtä reittiä. YVA-ohjelmasta poiketen myös vesien johtamiseen liittyviä vaihtoehtoja on tarkennettu ja tarkasteluun on lisätty uusi vaihtoehto 3.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0: Louhosalueita ei avata, eikä suunniteltua hanketta toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: Läntän, Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueet avataan. Läntän, Syväjärven ja Outoveden louhosalueiden käsitellyt vedet johdetaan Ullavanjokeen ja Rapasaaren louhosalueen vedet johdetaan Köyhäjokeen. Vedet päätyvät lopulta Perhonjokeen.
  • Vaihtoehto 2: Läntän, Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueet avataan. Kaikkien louhosalueiden vedet johdetaan Ullavanjokeen ja lopulta Perhonjokeen.
  • Vaihtoehto 3: Läntän, Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueet avataan. Läntän ja Syväjärven louhosalueiden vedet johdetaan Ullavanjokeen ja Rapasaaren sekä Outoveden louhosalueiden vedet Köyhäjokeen. Vedet päätyvät lopulta Perhonjokeen.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 7.2.2014 klo 16.44, päivitetty 27.5.2019 klo 10.57