Keliber Oy, Kalaveden tuotantolaitos (rikastamo), Kaustinen

Hankkeen kuvaus

Kalaveden tuotantolaitos sijaitsee Kaustisen kunnassa noin 5 km kirkonkylästä itään. Tuotantolaitoksella on tarkoitus rikastaa ja jalostaa yhtiön louhoksilta louhittavaa malmia noin 600 000 t/a.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0: Tuotantolaitosta ei rakenneta Kalaveden alueelle. Keliber Oy:n louhostoiminta ja malmituotanto kuitenkin käynnistyvät yhtiön louhoksilla.
  • Vaihtoehto 1: Tuotantolaitos rakennetaan tarvittavine laitoksineen Kalavedelle, rikastettavan malmin määrä on 600 000 t/a ja raakavesi tuotantolaitokselle otetaan Vissavedestä. Rikastusprosessissa muodostuva rikastushiekka läjitetään rikastushiekka-altaille ns. allasvarastointina (”märkäläjitys”). Altaalla rikastushiekasta erotetaan vesi, joka ohjataan osittain takaisin rikastamon vesikiertoon.
  • Vaihtoehto 2: Vaihtoehto 2 poikkeaa vaihtoehdosta 1 rikastushiekan käsittelyn osalta. Rikastushiekka käsitellään siten, että materiaalista tulee kuivempaa ja läjitys on mahdollista tehdä kuivaläjityksenä (dry stacking) allasalueelle.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 20.1.2017 klo 13.30, päivitetty 11.9.2019 klo 11.15