Kattiharjun tuulivoimapuisto, Laihia, Isokyrö

Hankkeen kuvaus

Suunnitteilla oleva Kattiharjun tuulivoimapuiston hankealue on noin 70 km2 kokoinen. Tuulivoimapuisto sijoittuu Laihian ja Isonkyrön kuntien alueelle noin kuuden kilometrin etäisyydellä Laihian kuntakeskuksesta kaakkoon ja noin yhdeksän kilometrin etäisyydelle Isonkyrön kuntakeskuksesta lounaaseen. Alueelle tullaan suunnitelmien mukaan rakentamaan 89 tuulivoimalaa.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kolmea toteutusvaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta. Toteutusvaihtoehdot eroavat tuulivoimaloiden määrän osalta toisistaan.

  • Vaihtoehto 1: Pienempi tuulivoimapuisto Isonkyrön puolella Rakennetaan enintään 43 tuulivoimalaitosta Isonkyrön kunnan alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on noin 200 metriä ja yksikköteho 3 MW.
  • Vaihtoehto 2: Pienempi tuulivoimapuisto Laihian puolella Rakennetaan enintään 46 tuulivoimalaitosta Laihian kunnan alueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 200 metriä ja yksikköteho 3 MW.
  • Vaihtoehto 3: Laaja tuulivoimapuisto Kattiharjun alueella Rakennetaan enintään 89 tuulivoimalaitosta, joiden kokonaiskorkeus on noin 200 metriä ja yksikköteho 3 MW. Tuulivoimaloita sijoitetaan sekä Isonkyrön että Laihian alueille.
  • Vaihtoehto 0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

Sähkönsiirto

Alustavien suunnitelmien mukaan Kattiharjun tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään hankealueelta noin 25 km pitkällä 110 kV ilmajohdolla kaakkoon, Seinäjoen sähköasemalle. Voimalinja sijoitettaisiin pääosin olemassa olevaan johtokatuun (Fingrid Oyj, Seinäjoki-Tuovila). Tiiviimpi kyläasutus Ilmajoen kunnan ja Seinäjoen kaupungin rajan tuntumassa, nykyisen johtokadun eteläpuolella pyritään kiertämään. Sähkönsiirtoreitin linjaus tarkentuu YVA-menettelyn edetessä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Liitteet

Julkaistu 4.11.2013 klo 16.16, päivitetty 27.5.2019 klo 12.45