Kärsämäen lannoitetehdas, Kärsämäki

Hankkeen kuvaus

Tracegrow Oy suunnittelee lannoitetehtaan toiminnan käynnistämistä Kärsämäen kunnassa. Lannoitteen raaka-aineena käytetään alkalimustamassaa, joka syntyy alkaliparistojen käsittelystä.

Vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 1: Hanke toteutetaan suunnitellun mukaisesti. Vaihtoehdon mukaan laitoksella otetaan vastaan ja käsitellään enintään 3 000 tonnia alkalimustamassaa vuodessa. Alkalimustamassan varastointikapasiteetti laitosalueella on 200 tonnia. Lopputuotetta eli hivenainelannoitetta tuotetaan 5 000 m3 eli noin 7 000 tonnia vuodessa.
  • Vaihtoehto 0: Hankkeesta vastaavan toiminta jatkuu nykyisen koetoiminnan lupaehtojen mukaisena. Lannoitetehtaan toiminnalle on myönnetty koeluonteisen toiminnan lupa, joka on voimassa 31.12.2018 asti. Mikäli hanketta ei toteuteta, toiminta loppuu alueella luvan voimassaolon päätyttyä. Vaihtoehdossa käsitellään myös toiminnan loppumisen ja mahdollisen rakennuksen purkamisen tai uudelleenkäytön vaikutukset.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 16.4.2018 klo 9.43, päivitetty 20.11.2018 klo 13.44