Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi, Oulainen

Hankkeen kuvaus

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Oulaisten Karahkan alueelle. Hankealueelle (Karahka) suunnitellaan yhteensä noin 25-26 uuden tuulivoimalan rakentamista.
Karahkan tuulivoimapuistohankkeessa toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamaa YVA- ja kaavamenettelyn yhdistämistä. Menettelyssä syntyy sekä kaava että hankkeen YVA.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma

Kaava- ja arviointiselostus

Karahkan tuulivoimapuiston yleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetyn kaava- ja YVA-selostus on nähtävillä 25.11.2019–27.1.2020:

  • Oulaisten kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa https://www.oulainen.fi/vireilla-olevat-kaavoitushankkeet
  • Pyhäjoen ja Merijärven kuntien kunnanvirastoilla sekä molempien kuntien internetsivuilla.

Yleisötilaisuus

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään Piipsjärven koululla (Vanhatie 2, 86300 Oulainen) torstaina 12.12.2019 klo 17.30. Paikalla kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen. Tervetuloa!

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjoja ja suunnitelmia koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa 27.1.2020 mennessä kirjallisesti osoitteella Oulaisten kaupunki, tekninen lautakunta, Lautatarhankatu 7 A, 86300 OULAINEN tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@oulainen.fi.

Julkaistu 26.11.2018 klo 9.57, päivitetty 5.3.2020 klo 16.18