Kanteleen Voima Oy:n biojalostamo, Haapavesi

Hankkeen kuvaus

Kanteleen Voima Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Haapaveden Eskolanniemeen olemassa olevan voimalaitoksensa yhteyteen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kapasiteetiltaan noin 65 000 tonnia bioetanolia tai vaihtoehtoisesti noin 130 000 tonnia bioöljyä tuottavaa biojalostamoa, joka käyttää raaka-aineenaan metsäraaka-aineita, sahateollisuuden sivutuotteita ja kierrätyspuuta.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassaselostuksessa esitetään yksi kaksi hankevaihtoehtoa alavaihtoehtoineen sekä ns. nollavaihtoehto:
 
Vaihtoehto 0 (VE0): Biojalostamohanketta ei toteuteta. Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voima-laitoksen toiminta jatkuu. 

Vaihtoehto 1 (VE1): Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan bioetanolitehdas.

Vaihtoehto 2 (VE2): Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan bioöljytehdas. VE2a: Bioöljyn tuotanto perustuu pyrolyysiprosessiin. Lisäksi voimalaitoksen yhteyteen rakennetaan kiinteän polttoaineen kaasutuslaitos. VE2b: Bioöljyn tuotanto perustuu kaasutukseen ja synteesiprosessiin.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 16.8.2017 klo 9.01, päivitetty 15.12.2017 klo 10.54