Kalankasvatuslaitos, Kustavi

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa kalankasvatuslaitos merialueelle Kustavin Isokarin länsipuolelle. Hankkeen tavoitteena on kestävä kotimaisen kalantuotannon kasvattaminen ja valtion alueiden hyötykäyttö elintarviketuotantoon. Hanke on osa Kalavaltio -nimistä tutkimus- ja kehityshanketta. Hankkeessa määritetään soveltuvimmat kasvatusalueet Metsänhallituksen hallinnoimille alueille paikkatietoa ja kenttätutkimusta hyödyntäen.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen päävaihtoehdot on muodostettu kahdesta eri hankkeen Kustavin Isokarin länsipuolelle merialueelle suunnitellusta sijaintipaikkavaihtoehdoista. Sijaintivaihtoehtojen lisäksi on muodostettu kalantuotannon lisäkasvuarviosta alavaihtoehtoja.

YVA-menettelyn vaihtoehdot

Vaihtoehto Sijainti Alavaihtoehto Lisäkasvuarvio (t/v)
VE1 pohjoinen a
b
498
926
VE2 etelä a
b
498 
926
VE 3 pohjoinen + etelä
b
498 + 498 
926 - 926
VE 0 hanketta ei toteuteta    

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus / Offentlig tillställning

Kaikille avoin YVA-ohjelmavaiheeseen liittyvä yleisötilaisuus pidettiin 23.5.2022. 

Projektet och bedömningsprogrammet för fiskodlingsanläggningen presenterades vid en offentlig tillställning som hålldes måndagen den 23.5.2022. Den offentliga tillställningen hållades på finska. 

Arviointiselostus

(Täydennetään myöhemmin)

  • Metsähallituksen Kalankasvatuslaitoksen, Kustavi Isokari YVA-selostus 
  • Kuulutus Kalankasvatuslaitoshankkeen YVA-ohjelmasta, Kustavi
  • Lausuntopyyntö , Kalankasvatuslaitos, Kustavi, YVA-selostus 
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö, Kalankasvatuslaitos, Kustavi,YVA-selostus 
  • Mielipidelomake, Kalankasvatuslaitos, Kustavi,YVA-selostus 
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, Kalankasvatuslaitos, Kustavi

Tämän hankesivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/kalankasvatuslaitosKustaviYVA

Julkaistu 11.4.2022 klo 14.14, päivitetty 11.8.2022 klo 12.19