St1 Biofuels Oy:n Kajaanin Cellunolix -hanke, Kajaani

Hanke

St1 Biofuels Oy suunnittelee Kajaanin Renforsin rantaan jo rakenteilla olevaa bioetanolitehdasta suurempaa laitosta. Loppuvuodesta 2016 valmistuvassa bioetanolitehtaassa on tarkoitus tuottaa etanolia kymmenen miljoonaa litraa vuodessa. St1 Biofuels Oy suunnittelee tuotannon laajentamista ja uuden, 50 miljoonaa litraa etanolia vuodessa valmistavan tehtaan rakentamista samalle alueelle. Laajennushankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

St1 Biofuels Oy:n suunnitelmissa on toimittaa SOK:n ja St1:n omistamalle North European BioTech Oy:lle (NEB) parhaillaan Kajaaniin rakennettavaa bioetanolitehdasta suurempi laitos. Sen tuotantokapasiteetti on tarkoitus vuokrata öljy- ja biotuotteiden tukkukauppaa harjoittavalle North European Oil Trade Oy:lle (NEOT).

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä on tarkasteltu kolmea hankkeen toteuttamisvaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0 (VE 0): bioetanolin tuotanto nykyisen ympäristöluvan mukaisessa laajuudessa. Tuotetaan sahanpurusta bioetanolia 10 miljoonaa litraa vuodessa.

Vaihtoehto 1 (VE 1): raaka-aineiden ja tuotteiden varastointikapasiteetin kasvattaminen. Vaihtoehdossa hankitaan suurempia säiliöitä ja kasvatetaan kuljetuskokoja.

Vaihtoehto 2 (VE 2): Tuotannon kasvattaminen rakentamalla uusi, 50 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa tuottava laitos Renforsin Rantaan. Raaka-aineina käytetään sahanpurua, haketta ja kierrätyspuuta. Bioetanolia valmistetaan VE 0 -vaihtoehdon tavoin hydrolyysillä, fermentoimalla ja tislaamalla. Hiiva ja entsyymit ovat apuaineita. Etanolin tislauksessa syntyvän rankin käsittelyyn on esitetty kaksi alavaihtoehtoa. Prosessissa syntyy sivutuotteina ligniiniä, puuvinassia, tärpättiä, furfuraalia ja biokaasua, joita toimitetaan hyödynnettäviksi.

Arviointiohjelma 

Arviointiohjelma on saapunut 10.2.2016

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 17.2. - 21.3.2016

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena antoi kuulemisen jälkeen oman lausunnon arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunnossa esitettiin yhteenveto annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.

Arviointiselostus

Arviointiselostus saapui ELY-keskukseen 20.9.2016

Arviointiselostuksen liitteet:

Arviointiselostus on ollut nähtävillä 3.10. - 15.11.2016

Julkaistu 15.2.2016 klo 15.24, päivitetty 24.5.2019 klo 10.16

Julkaisija: