Ympäristötietoa - Kainuu

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Kainuuta koskevaa alueellista ympäristötietoa on näillä sivuilla:

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi

Vesitilanne ja ennusteet

Tulviin varautuminen

Pintavedet

Pohjavesien tila

Vesiensuojelu

Vesien hoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Oulujoki-Iijoki

Vesien hoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoitoalueet > Vesien hoito ELY-keskuksissa

Pohjaveden suojelu

Maatalous

Vesien käyttö

Luonto

Elinympäristö ja kaavoitus

Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kartat ja tilastot

Ympäristön tilan indikaattorit

Luonnonvarat

Ilmastonmuutos ja energia

Yhdyskuntarakenne

Ilman epäpuhtaudet

Makea vesi ja meri

Vihreä talous

Teemasivut

Ervi Oulujoella

Maisemat ruotuun (MARU)

Julkaistu 6.11.2015 klo 16.13, päivitetty 30.4.2021 klo 11.07
Julkaisija: