KaiCell Fibers Oy:n biojalostamo, Paltamo

Hankkeen kuvaus

KaiCell Fibers Oy suunnittelee biojalostamon rakentamista Paltamon Kylänpuron alueelle keskustaajaman itäpuolelle. Biojalostamon on tarkoitus tuottaa kemiallisesti valkaistua selluloosaa ja sen johdannaisena tekstiilikuitua tuotenimeltä Arbron™. Biojalostamon pääprosessi on kemiallinen sellunvalmistusprosessi. Raaka-aineena on kuitupuu.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea hankkeen toteuttamisvaihtoehtoa:

Vaihtoehto 0 (VE 0): Hankkeen toteuttamatta jättäminen, eli jalostamoa ei rakenneta.

Vaihtoehto 1 (VE 1): Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 500 000 t/vuosi, josta jatkojalostetaan Arbronia 350 000 t/vuosi. Myytävää markkinasellua jää tällöin 110 000 t/vuosi.

Vaihtoehto 2 (VE 2): Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 500 000 t/vuosi, josta jatkojalostetaan Arbronia 100 000 t/vuosi. Myytävää markkinasellua jää tällöin 390 000 t/vuosi.

Vaihtoehto 3 (VE 3): Biojalostamo rakennetaan. Sellua tuotetaan 600 000 t/vuosi, josta jatkojalostetaan Arbronia 400 000 t/vuosi. Myytävää liukosellua jää tällöin 130 000 t/vuosi.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 29.12.2017-31.1.2018.

Arviointiohjelmasta oli mahdollista esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 31.1.2018 mennessä.

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena on antanut 27.2.2018 oman lausuntonsa arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunto on nähtävillä sekä yllä että edellä mainituissa paikoissa.

Yleisötilaisuudet
Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin 18.1.2018.

Arviointiselostus

Arviointiselostus on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 11.6.- 9.8.2018.

Arviointiselostuksesta on voinut esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Kainuun ELY-keskukseen 9.8.2018 mennessä.

Arviointiselostuksen kuulemisvaiheen yleisötilaisuus pidettiin Korpitien koululla tiistaina 19.6.2018. Yleisötilaisuudessa esiteltiin myös kaavaluonnosta.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa https://twitter.com/KainuunELY/status/1009080702871199744 h

Perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena tarkistanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatinut perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

ttps://twitter.com/KainuunELY/status/1009080702871199744

Julkaistu 20.12.2017 klo 9.34, päivitetty 24.5.2019 klo 10.32

Aihealue:
Julkaisija: