Jylkkä (Kalajoki) - Alajärvi 2x400+110 kilovoltin voimajohtohanke

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj (jäljempänä hankkeesta vastaava) on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kalajoen Jylkän ja Alajärven välistä 2 x 400+110 kV:n voimajohtoreittiä. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Hankekuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

Tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkasteltavan 2 x 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen pohjoisempana päätepisteenä on Kalajoen Jylkässä sijaitseva sähköasema ja eteläisempänä päätepisteenä on Fingridin Alajärvellä sijaitseva sähköasema. Tarkasteltavien voimajohtoreitti-vaihtoehtojen yhteispituus on noin 350 kilometriä.

Kalajoen Jylkän ja Alajärven sähköasemien välinen voimajohtoyhteys käsittää pääosin kaksi rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoa. YVA-menettelyssä tarkasteltavat voimajohtoyhteyden reitit sijoittuvat pääosin uuteen maastokäytävään ja vain hyvin lyhyeltä osin nykyisten voimajohtojen rinnalle. Voimajohtoreittien vaihtoehtoyhdistelmistä pisin on yhteensä noin 180 kilometriä ja lyhin noin 160 kilometriä. Hankkeessa nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuu minimissään pelkästään pohjoisimman Jylkkä-Tolosperä osuuden läntinen osuus, jonka pituus on noin 2,1 kilometriä. Pisimmillään nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuu voimajohtoreittien vaihtoehdoissa noin 38,8 kilometriä.

Reittiosuudella Jylkästä Tolosperälle 110 ja 400 kilovoltin voimajohdot jakaantuvat omille reittiosuuksilleen. Kalajoen Tolosperän ja Sievin Kukonkylän välillä tarkastellaan kahta reittivaihtoehtoa, joista läntinen sijoittuu suurelta osin rakenteilla olevan Mutkalammen tuulivoimapuiston 2x110 kilovoltin voimajohdon rinnalle.

Voimajohtoyhteydelle tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä myös Sievin Kukonkylästä Toholammin Höyläsalonnevalle. Niistä läntinen sijoittuu hyvin lyhyeltä osin nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon rinnalle ja itäinen lähemmäksi Toholammin keskustaajamaa. Kaakkoon suuntautuva Lestijärven haarajohto toteutetaan vain 400 kilovoltin rakenteisena. Kokkolan Hangasnevalta Alajärven sähköasemalle läntinen reittivaihtoehto ja sen kolme alavaihtoehtoa sijoittuvat lähemmäksi Vetelin ja Vimpelin keskustaajamia. Itäinen reittivaihtoehto sijoittuu lähemmäksi Halsuan keskustaajamaa. 

Arviointiohjelma

Arviointiselostus ja Natura-arviointi

Arviointiselostuksen, Natura-arviointien ja kuulutuksen paperiversiot ovat luettavissa 18.1.-20.3.2023:

 • Kalajoen kirjasto, Kalajoentie 1, 85100 KALAJOKI
 • Alavieskan kunnankirjasto, Pokelantie 3, 85200, ALAVIESKA
 • Sievin pääkirjasto, Haikolantie 19, 85410 SIEVI
 • Kannuksen kaupunginkirjasto, Valtakatu 27, 69100, KANNUS
 • Toholammin kunnankirjasto, Kirkkotie 2, 69300 TOHOLAMPI
 • Ullavan kirjasto, Vionojantie 29, 68370 ULLAVA (myös ruotsinkielinen tiivistelmä)
 • Kaustisen kunnankirjasto, Kappelintie 13, 69600 KAUSTINEN
 • Vetelin kunnankirjasto, Koulukuja 1, 69700 VETELI
 • Halsuan kirjasto, Perhontie 27, 69510 HALSUA
 • Perhon kunnankirjasto, Koulutie 4, 69950 PERHO
 • Vimpelin kirjasto, Patruunatie 15, 62800, VIMPELI
 • Alajärven kaupunginkirjasto, Kirkkotie 7, 62900 ALAJÄRVI
 • Lappajärven kunnankirjasto, Hyytisentie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta esitelltiin ti 24.1.2023 klo 17.30 kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tilaisuus tallennettiin ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Kalajoen kaupunki, Toholammin kunta sekä Alajärven kaupunki järjestivät mahdollisuuden seurata sähköistä yleisötilaisuutta seuraavissa paikoissa: Kalajoen kaupungin valtuustosali, Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki, Toholammin Kulttuurisali, Lampintie 5, 69300 Toholampi sekä Alajärven kaupungin valtuustosali, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi. 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Natura-arvioinnista voi antaa lausunnon Natura-alueen haltija. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 20.3.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki. Viitteeksi diaarinumero EPOELY/431/2021.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä annetaan 19.5.2023 mennessä. Perusteltu päätelmä sekä annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan verkkosivuilla tällä verkkosivulla. Perusteltuun päätelmään sisällytetään myös mm. Natura-alueen haltijoiden lausunnot.

Julkaistu 28.10.2021 klo 14.00, päivitetty 8.3.2023 klo 14.47

Aihealue: